Lexicon: Parenterale voeding

Het in het lichaam inbrengen van voedingsstoffen en andere stoffen via een rechtstreekse injectie in een ader (via intraveneuze weg).

Parenterale voeding wordt toegediend aan mensen die de voedingsstoffen niet via het digestieve systeem (of het spijsverteringsstelsel) kunnen absorberen. De geïnjecteerde vloeistof bevat doorgaans zout, glucose (of suiker), aminozuren, elektrolyten, vitaminen en geneesmiddelen. Wanneer parenterale voeding gebruikt wordt om een persoon alle voedingsstoffen te geven die hij nodig heeft, wordt deze behandeling totale parenterale voeding (TPV) genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z