Lexicon: Perfusie

Ingreep die erin bestaat via een ader een vloeistof toe te dienen aan het lichaam, maar geen bloed.

Men kan bijvoorbeeld een beroep doen op een perfusie om een zoutoplossing of geneesmiddelen toe te dienen.
Wanneer de perfusie gedurende een lange tijd uitgevoerd wordt, spreekt men van een continue perfusie. Vergelijken met transfusie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z