Lexicon: Preklinische proef

Onderzoek dat geleid wordt alvorens enige proef op mensen te starten.
Preklinische proeven omvatten testen op weefsels en cellen in het laboratorium en op dieren om te bepalen of er een kans bestaat dat een geneesmiddel, een ingreep of een behandeling nuttig is voor mensen. 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z