Lexicon: Preventief

Term die betrekking heeft op de maatregelen die erop gericht zijn een ziekte te voorkomen of te vermijden.

Enkele voorbeelden van preventieve maatregelen: ervoor kiezen om niet te roken, zich beschermen tegen overmatige blootstelling aan zonlicht of een chirurgische ablatie (of verwijdering) ondergaan van een orgaan dat de neiging vertoont om getroffen te worden door kanker.
Preventieve maatregelen worden ook profylactische maatregelen genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z