Lexicon: Preventieproef

Type van klinische proef tijdens dewelke men tracht de beste middelen te vinden om een ziekte (zoals kanker) te voorkomen bij mensen die nooit door deze ziekte getroffen werden of om ervoor te zorgen dat ze zich niet opnieuw voordoet (recidief). Bij preventieproeven kan men een beroep doen op nieuwe geneesmiddelen, vaccins, vitaminen en mineralen, of veranderingen in de levenswijze.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z