Lexicon: Purgatie

Proces waarbij men de stamcellen behandelt die de vorming van bloedcellen bevorderen (hematopoëtische cellen) of waarbij men de monsters van het beenmerg behandelt die afgenomen werden om alle ongewenste cellen te vernietigen.

De stamcellen kunnen bijvoorbeeld behandeld worden d.m.v. chemotherapie om alle kankercellen te vernietigen die in de afgenomen materie aanwezig zouden kunnen zijn voordat dit laatste gebruikt wordt in de stamceltransplantatie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z