Lexicon: Radicale chirurgie

Chirurgische ingreep waarbij men een ziek orgaan verwijdert, alsook alle omliggende weefsels die door de ziekte getroffen kunnen worden.
Radicale chirurgie die erop gericht is de kanker te behandelen omvat doorgaans de ablatie (of de verwijdering) van een tumor alsook van de structuren en de omliggende weefsels (de lymfeklieren bijvoorbeeld) die door de kanker getroffen kunnen zijn.
Deze ingreep wordt ook radicale dissectie genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z