Lexicon: Radio-isotoop

Stof of element dat stralingen uitzendt.

Men kan radio-isotopen gebruiken tijdens beeldvormingsonderzoeken en voor de behandeling van kanker. Wanneer een radio-isotoop vermengd wordt met een geneesmiddel, spreekt men van radiofarmaceutisch product.
Deze stof wordt ook radioactief isotoop genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z