Lexicon: Reticulocyt

Jong rood bloedlichaampje (onrijp) dat geproduceerd wordt in het beenmerg.

Artsen controleren het aantal reticulocyten in het bloed om te bepalen of het beenmerg optimaal functioneert.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z