Lexicon: Schede (of vagina)

Gespierd kanaal in het bekken van de vrouw dat zich uitstrekt van de baarmoederhals (het onderste en smalste gedeelte van de uterus (of de baarmoeder)) tot aan de vulva (of de schaamspleet) buiten het lichaam.

Het menstruatievocht wordt via de schede afgevoerd buiten het lichaam. Tijdens de bevalling komt de baby via de schede naar buiten. Het bijvoeglijke naamwoord vaginaal duidt op alles wat betrekking heeft op de vagina, een vaginale tumor bijvoorbeeld. De schede wordt ook het geboortekanaal genoemd.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z