Lexicon: Screeningsproeven

Type van klinische proef tijdens dewelke men tracht de beste middelen te vinden om een ziekte (zoals kanker) op te sporen bij een groep van mensen die geen enkel symptoom van deze ziekte vertonen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z