Lexicon: Sepsis

Veralgemeende infectie van het bloed en andere weefsels die veroorzaakt wordt door een bacterie. Sepsis veroorzaakt een ernstige inflammatie (of ontsteking) in het hele lichaam en brengt koorts, rillingen en een algemene malaise met zich mee.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z