Lexicon: Stereotactische biopsie

Ingreep die erin bestaat een radiodiagnostisch toestel te gebruiken om een driedimensionale scan te maken (echografietoestel, CT-toestel of MRI-toestel) en om zo een tumor nauwkeurig te lokaliseren en een monster af te nemen om te onderzoeken onder de microscoop.

De stereotactische biopsie wordt meestal gebruikt bij hersen- en borsttumoren.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z