Lexicon: Stereotactische radiochirurgie

Type van stereotactische radiotherapie die erin bestaat enkel een sterke stralingsdosis uit te zenden naar een tumor in één enkele sessie, m.a.w. een unieke fractie.

Deze behandeling wordt ook radiochirurgie genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z