Lexicon: Stereotactische radiotherapie

Type van externe radiotherapie dat erin bestaat een speciaal toestel te gebruiken om de hoogenergetische stralingsbundels vanuit verschillende richtingen op een tumor te richten.

Dankzij stereotactische radiotherapie is het mogelijk tumoren aan de hersenen en aan andere delen van het lichaam te behandelen. Men doet een beroep op een stereotactisch kader om ervoor te zorgen dat de persoon die de behandeling krijgt niet beweegt en dat bij iedere sessie precies dezelfde plek bestraald wordt. Stereotactische radiotherapie kan toegediend worden in de vorm van stereotactische radiochirurgie of gefractioneerde stereotactische radiotherapie.
Deze behandeling wordt ook stereotactische externe radiotherapie genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z