Lexicon: Stomie

Chirurgische ingreep die erin bestaat een kunstmatige opening (stoma) aan te leggen in het externe lichaamsoppervlak en deze te verbinden met een orgaan of een structuur.

De naam van iedere stomie wordt bepaald in functie van de structuur of het orgaan waar de stoma aangelegd wordt. De verschillende types van stomie omvatten colostomie en tracheotomie. De term stoma duidt op de opening die tijdens deze ingreep aangelegd wordt.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z