Lexicon: Systemische therapie

Behandeling die erin bestaat een stof toe te dienen die in de bloedvaten circuleert om alle cellen van het lichaam te bereiken.

Systemische therapie kan toegediend worden via orale weg of via intraveneuze of intramusculaire injectie. Systemische therapie wordt ook systemische behandeling genoemd.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z