Lexicon: Urineanalyse

Laboratoriumtest die erin bestaat de urine te analyseren om de samenstelling ervan te bepalen (met inbegrip van de aanwezigheid van proteïnen, glucose of abnormale cellen) en om het uiterlijk ervan (met inbegrip van de kleur en de helderheid) en de geur ervan te beschrijven.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z