Lexicon: Vaccinotherapie

Behandeling die erin bestaat een antigen te gebruiken om het immuunsysteem aan te zetten tot de productie van antilichamen (of antistoffen) die een ziekte kunnen bestrijden. Het antigen kan afkomstig zijn van een virus, een bacterie of een kankercel. Bij de behandeling van kanker doet men een beroep op vaccinotherapie om antigenen in het lichaam te brengen die geproduceerd worden vanuit kankercellen. Deze techniek is erop gericht het immuunsysteem aan te zetten om de andere kankercellen te herkennen en te vernietigen. 

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z