Lexicon: Zorgnorm

Wettelijke term die betrekking heeft op het zorgniveau dat toegediend wordt door eender welke behoedzame zorgverlener. Deze term verwijst m.a.w. naar het zorgniveau dat iedere persoon met een bepaalde aandoening of ziekte zou moeten kunnen krijgen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z