Grants Cancer Prevention 2023

Stichting tegen Kanker breidt steun aan preventieprojecten uit

In België is er dringend behoefte aan meer inspanningen op het gebied van kankerpreventie. Het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) heeft 11 risicofactoren geïdentificeerd die een aangetoonde invloed hebben op de incidentie van kanker. Deze vormen de basis voor de 12 aanbevelingen van de Europese code tegen kanker (ECAC) om het risico op kanker te verminderen of de vroegtijdige opsporing van kanker via screening te stimuleren.

Stichting tegen Kanker wil bijdragen tot het vergroten van de kennis over primaire en secondaire preventie, teneinde de strategieën en de uitvoering van de aanbevelingen daarna te verbeteren.

Met deze oproep investeert Stichting tegen Kanker op nationaal niveau 2 miljoen euro voor de meest veelbelovende projecten op het gebied van kankerpreventie.

Deze oproep voor preventieprojecten is opgedeeld in twee luiken:

 

Grants Cancer Prevention Research

Projecten die in aanmerking komen moeten focussen op onderzoek naar primaire preventie en screening van kanker als volgt:

  • Ofwel op één van de 11 risicofactoren van de Europese code tegen kanker (ECAC) op het gebied van primaire preventie, namelijk tabak, passief roken, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, voeding, alcohol, blootstelling aan zon/UV, kankerverwekkende stoffen op de werkplek, Radon, hormonale therapie en HPV- & Hepatitis B-infecties.
  • Of omgevingsrisicofactoren
  • Of gericht op persoonlijk gezondheidsgedrag
  • Ofwel over bekende/nieuwe screeningmethoden en -strategieën

Budget: 1,7 miljoen €

Budget per project: minimaal € 100.000 en maximaal €400.000 (Max € 100.000 per jaar)

Duur: min 2 jaar en max 4 jaar.

Alvorens uw project in te dienen, verzoeken wij u om het reglement Grants Cancer Prevention Research van de projectoproep zorgvuldig te lezen om zeker te zijn dat u aan de deelname criteria voldoet.

Reglement Research

 

Grants Cancer Prevention - Operationele projecten

Operationele projecten zijn projecten die gedragsveranderingen of vroegtijdig opsporen van kanker bevorderen en die leiden tot een betere uitvoering van de aanbevelingen inzake primaire preventie en screening

Budget: € 300.000

Budget per project: minimaal € 10.000 en maximaal €50.000.

Duur: min 1 jaar en max 2 jaar.

Alvorens uw project in te dienen, verzoeken wij u om het reglement Grants Cancer Prevention – operationele Projecten van de projectoproep zorgvuldig te lezen om zeker te zijn dat u aan de deelname criteria voldoet.

Reglement operationele projecten

 

Hoe indienen?

Via het indieningsplatform door op onderstaande link te klikken.

Deze oproep is afgesloten


Wanneer mag u een project indienen?

Projecten mogen ingediend worden vanaf 27 april 2023.

De uiterste datum voor het indienen van een project is 17 augustus 2023 om 13u.

De laureaten zullen mid december 2023 bekendgemaakt worden.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat niet voldoet aan de deelname criteria.

Mocht u nog vragen hebben betreffende het indienen van een project, dan kunt u steeds contact opnemen met een expert van departement Grants .

 

Een objectieve selectie

De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury, samengesteld uit experten in primaire en secundaire preventie. Deze zullen bepalen welke projecten weerhouden zullen worden om de objectiviteit en onafhankelijkheid te verzekeren.

Getuigenissen

Patricia vertelt ons over hoe zij borstkanker beleefd heeft, wat haar heeft geholpen om deze beproeving te doorstaan en hoe de ziekte haar kijk op het leven heeft veranderd.Lees verder