Meer dan zorg: niet-medicamenteuze benaderingen in de palliatieve zorg.

ASPPN
Selectiejaar van het project: 2021
Toegekend bedrag: 36568€
Organisatie: Association des Soins Palliatifs en Province de Namur asbl