Meer grip op jezelf bij kanker, jouw toolbox

Majin Huis
Categorie: Oncopsychologie
Selectiejaar van het project: 2021
Toegekend bedrag: 24512€
Organisatie: vzw Het Majin Huis