Stichting tegen Kanker co-financiert een interuniversitaire leerstoel "Coaching bij Kanker", om de impact van coaching op de terugkeer naar het werk van mensen met en na kanker te evalueren.

kanker en werkVrijdag, 9 oktober 2020

Stichting tegen Kanker is verheugd over de nieuwe leerstoel Coaching bij Kanker aan de VUB. Zij financiert samen met The Majin Foundation het onderzoek van leerstoelhouder prof. dr. Elke Van Hoof. Prof. Van Hoof wil bestuderen of de (re)integratie van mensen met kanker op de arbeidsmarkt vergroot kan worden door in te zetten op coaching. 

We zien een paradigmaverschuiving in kanker: van overwegend dodelijke ziekten naar ziekten die voor steeds meer mensen te genezen of chronisch zijn. Dit wordt bereikt door onderzoek en voortdurende verbetering van de therapieën. En aangezien we een leven na kanker hebben "gewonnen", is het echt tijd om leven te blazen in die extra jaren. Dat beoogt Stichting tegen Kanker met de financiering van dit project. De resultaten – mét cijfers om het te bewijzen - van dit belangrijk project maken het mogelijk om het onderwerp op de politieke agenda te zetten en zo structurele oplossingen te bieden aan de patiënt. 

"Opleidingsmogelijkheden tot professionele coach aangepast aan de kankerproblematiek tijdens en na de ziekte, zijn eerder zeldzaam, terwijl we een grote vraag krijgen hiernaar. Deze thematiek ligt ons bijzonder aan het hart en daarom zijn we enkele maanden geleden met de Majin Foundation gestart aan een pilootproject voor opleiding van coaches. Vandaag willen we dankzij deze leerstoel nog verder gaan", aldus Benoît Koerperich, Algemeen Directeur van Stichting tegen Kanker.  

Terugkeren naar het werk, tijdens of na de ziekte, is voor velen verre van vanzelfsprekend, en coaching kan hier een fundamentele rol spelen. 

Coaching is een samenspel van coach en coachee. Door in te zoomen op bepaalde ervaringen en vraagstukken stimuleert de coach reflectie. Hij maakt potentiële kwaliteiten vrij en helpt de coachee bij het overwinnen van obstakels. Hiervoor kunnen verschillende stijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en context”, vertelt prof. dr. Elke Van Hoof. 

Als concrete voorbeelden van coaching tijdens en na kanker geeft zij onder meer self-management, het hervinden van een nieuw evenwicht na ziekte, werkhervatting, life coaching, voeding coaching en loopbaanbegeleiding. Maar een conceptualisatie is nu meer dan ooit nodig, luidt het. Want al deze initiatieven zijn gefragmenteerd, bestaan in verschillende vormen en verschijnen in alle fasen van de kankerbehandeling. 

Naast VUB-professor Elke Van Hoof zijn ook prof. dr. Emmanuelle Zech (UC Louvain) en prof. dr. Lode Godderis (KU Leuven) betrokken bij het onderzoek. Samen willen zij komen tot een wetenschappelijke definiëring van coaching tijdens en na kanker. Daarna willen ze kijken naar de verhouding van deze coaching t.o.v. de brede coaching wereld enerzijds, en andere gezondheidszorgberoepen anderzijds. 

Er is vandaag de dag weinig of geen zicht op de impact van deze technieken op het welzijn van de coachee. In de besprekingen wordt er aangegeven dat coaching tijdens en na kanker erop gericht is om werkhervatting en/of participatie te faciliteren na kanker. Er zijn echter nog geen effectiviteits- of impactmetingen beschikbaar”, besluit leerstoelhouder prof. dr. Elke Van Hoof. 

De leerstoel wil bouwen aan succesfactoren voor coaches in de kankerzorg en de mogelijke return on investment via o.a. gezondheidseconomische evaluaties identificeren. Tot slot hoopt professor Van Hoof dat de onderzoeksleerstoel zal uitmonden in beleidsadviezen die een duurzame inbedding van coaching kan faciliteren. 

#kanker #samentegenkankerhttps://today.vub.be/nl/artikel/coaching-tijdens-en-na-kanker