Niet aantoonbare risicofactoren voor kanker

Kanker heeft bijna altijd meerdere oorzaken. Heel wat elementen (leefstijl, omgevingsfactoren, ...) zijn van invloed op de kans om de ziekte te ontwikkelen. Sommige hebben meer impact dan andere. 

Er zijn echter heel wat onbekenden. Hier volgt een niet exhaustieve lijst van veronderstelde risicofactoren, maar waarvan het kankerverwekkende proces nog niet is aangetoond.