1/8/2022: Werelddag voor longkanker

AnneliekVrijdag, 29 juli 2022

Stichting tegen Kanker vestigt de aandacht op de meest voorkomende en dodelijkste kanker wereldwijd die tegelijkertijd het makkelijkst te voorkomen is

Met jaarlijks 2.206.000 nieuwe gevallen en 1.796.000 sterfgevallen wereldwijd (bron: GLOBOCAN 2019) is longkanker niet alleen de meest voorkomende, maar ook de dodelijkste kanker. Tegen 2030 zou dit zelfs kunnen oplopen tot 2,45 miljoen sterfgevallen per jaar! Van longkanker sterven elk jaar meer mensen dan van borst-, dikke darm- en prostaatkanker samen.

In België is longkanker de belangrijkste doodsoorzaak door kanker, met bijna 6.000 sterfgevallen per jaar. Het is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker met 8.874 nieuwe gevallen in 2019 (bron: Kankerregister) .

Hoewel vooral mannen boven de 65 jaar erdoor worden getroffen, komt daar snel verandering in. Momenteel is er een duidelijke toename van het aantal gevallen bij vrouwen, vanaf de leeftijd van 55 jaar.

 

 

Cijfers doen dalen via preventie
Primaire preventie: zonder tabak zouden bijna 9 van de 10 longkankergevallen kunnen worden vermeden! 

De dodelijkste kanker ter wereld zou in 90% van de gevallen kunnen worden vermeden als niemand nog zou roken. Dat is een enorm aantal! Stichting tegen Kanker stelt daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties niet meer roken en dat rokers de nodige hulp krijgen om van hun verslaving af te raken. In het kader van haar preventieve missie strijdt zij tegen tabak, maar vraagt ze ook waakzaamheid bij diverse alternatieve producten, zoals elektronische sigaretten en verhitte tabak. Hiervoor roept ze de overheid bovendien op tot een strikte regelgeving.  


Met de gratis dienst Tabakstop helpt Stichting tegen Kanker bij het stoppen met roken. De dienst wordt gesubsidieerd door de overheid. Dit jaar vond in mei de eerste editie van “Buddy Deal” plaats waarbij werd opgeroepen om een maand niet te roken met de hulp van een buddy. Deze campagne zal jaarlijks herhaald worden.

Secundaire preventie: vroegtijdige opsporing 
 
Momenteel bestaat er in België geen systematisch screeningprogramma voor longkanker. Vaak wordt de kanker laat ontdekt, met een slechte prognose op herstel als gevolg. 
Een vroege opsporing met een lage dosis CT-scan zou een wezenlijk verschil kunnen maken en de genezingskansen sterk verhogen. Klinische studies hebben dit ruimschoots aangetoond. 

Niet alle rokers komen echter voor deze screening in aanmerking. Op basis van wetenschappelijke studies wordt het momenteel alleen aanbevolen voor "zware rokers".


Stichting tegen Kanker financiert preventie-projecten
 
Dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs financiert Stichting tegen Kanker onderzoeksteams om kanker beter te begrijpen en performantere behandelingen te vinden. Sinds dit jaar steunt de organisatie ook preventieprojecten. Daaronder ook het project van prof. Snoeckx van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met prof. Nackaerts van de Universiteit Leuven. Het project wil (ex-)rokers met een hoog risico overtuigen om deel te nemen aan longkankerscreening. Het team kreeg een vierjarige grant van 249.780 euro om dit onderzoek uit te voeren.

In de grote groep van (ex-) rokers kan longkankerscreening de kankersterfte met 26% verminderen. In tegenstelling tot andere kankerscreenings wordt de doelgroep hier niet bepaald door leeftijd en geslacht, maar door het risico op het ontwikkelen van longkanker en dat ligt hoog bij (ex)rokers. Het project wil de doelgroepen identificeren en de lijnen uitzetten om de screening op te starten.

"Grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat het vroegtijdig opsporen van longkanker met een lage dosis CT-scan levens kan redden. Dit is enkel zinvol bij (ex-)rokers met een hoog risico op longkanker. Met ons onderzoek gaan we na hoe we deze personen het best kunnen opsporen en aanmoedigen om deel te nemen. Met de steun van Stichting tegen Kanker kunnen we zo de eerste belangrijke stap zetten om in de toekomst een bevolkingsonderzoek naar longkanker op te zetten.”, benadrukt Prof. Annemiek Snoeckx van de Universiteit Antwerpen. 

Dit is een erg hoopvol project. Maar screening vervangt natuurlijk nooit de meest doeltreffende maatregel tegen longkanker, nl. nooit beginnen met roken of er zo snel mogelijk mee stoppen!