30 jaar kankeronderzoek: 182 miljoen euro aan de financiering van 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Bright Future Stichting tegen Kankerdonderdag, 7 november 2019

In 30 jaar tijd besteedde Stichting tegen Kanker 182 miljoen euro aan de financiering van 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Daarmee leverde zij een belangrijke bijdrage om hoop om te zetten in overwinning!

Voor de vorige generaties klonk de diagnose van kanker als een doodvonnis. Op het einde van de jaren 60 kon minder dan 40% van de zieken, alle kankers samen, hopen om nog 5 jaar of meer in leven te blijven. Dankzij de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek is vandaag nog 70% in leven 5 jaar na de diagnose. Sinds 1960 is het risico op overlijden bij kinderen met kanker zelfs met 75% gedaald!

Stichting tegen Kanker is uiteraard opgetogen over deze evolutie en trots om ertoe bijgedragen te hebben. Maar de strijd is nog niet gestreden… Het aantal kankergevallen neemt immers toe. In 2016 werden in België 68.216 nieuwe gevallen geregistreerd, tegenover 64.301 in 2011. Een verklaring daarvoor is de vergrijzing van de bevolking, naast andere factoren die voornamelijk verband houden met onze levensstijl. Ondanks een toegenomen kans op genezing dankzij de vooruitgang in het onderzoek, sterven nog steeds te veel mensen aan de ziekte - in de EU jaarlijks bijna 500.000. Als we voor elke zieke de hoop in overwinning willen omzetten, blijft er nog enorm veel te doen!

Bright Future 

Op 7 november gaan 500 onderzoekers, donateurs, partners en vrijwilligers in op de uitnodiging van Stichting tegen Kanker om in Brussels Expo de vooruitgang in het onderzoek van de voorbije 30 jaar te vieren en om stil te staan bij de uitdagingen van morgen. Bij die gelegenheid kunnen ze een bezoek brengen aan het “Research Village” waar de laatste vorderingen van de door de Stichting gesteunde onderzoeksteams in de kijker worden gezet.

Financiering van het wetenschappelijk onderzoek

Bij het grote publiek is Stichting tegen Kanker vooral bekend om haar preventieacties zoals Tabakstop, Tournée Minérale of de UV-campagne van de voorbije zomer. Daarnaast is er de steun aan personen die door kanker worden getroffen via bij voorbeeld de Levenslopen. Maar wat Stichting tegen Kanker vooral doet is meer dan 50% van haar budgetten investeren in wetenschappelijk onderzoek. Om de kansen op genezing te blijven verhogen en om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

Professor Dr Eric Van Cutsem, hoofd van de digestieve oncologie UZ Leuven, professor aan de KU Leuven en medevoorzitter van de Stichting tegen Kanker, is verheugd over de belangrijke vooruitgang waartoe de Stichting financieel heeft bijgedragen. Het gaat onder meer om:

  • Predictive markers, waarmee kan worden voorspeld welke behandeling de meeste kans op slagen heeft voor een specifieke tumor, wat maakt dat patiënten efficiënter behandeld kunnen worden.
  • Vloeibare biopsieën, waarmee het niet meer noodzakelijk is om puncties uit te voeren in de tumor, maar een bloedstaal volstaat om voor elke patiënt te bepalen wat de beste behandeling is.
  • Belangrijk onderzoek op cellulair niveau en studies op het vlak van medische beeldvorming.

Voor Pierre Coulie, professor immunologie (UCL), onderzoeker bij het de Duve Instituut en medevoorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting tegen Kanker, is de ziekte volledig uitroeien een illusie: “We zullen kanker waarschijnlijk nooit helemaal overwinnen, want uit onderzoek blijkt dat de ziekte nog veel complexer is dan we dachten. Elke kanker is anders, elke persoon is verschillend. We zullen patiënten in de toekomst individueel behandelen, maar we staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. Behandelingen zullen beter werken met minder bijwerkingen. Een betere levenskwaliteit voor patiënten die tegen kanker vechten, dat is een realistische doelstelling, maar ook daarvoor is nog veel werk aan de winkel.”

Verhoogde overlevingskansen

Het feit dat België zo sterk staat in het onderzoek naar kanker komt de patiënten rechtstreeks ten goede, aldus professor Van Cutsem: “De overlevingskansen van kankerpatiënten in de Belgische ziekenhuizen behoren tot de hoogste in Europa. Dat is deels te verklaren door het feit dat wij een goede toegang hebben tot gezondheidszorg, maar het is ook dankzij onze uitmuntende, innovatieve en creatieve wetenschappers. En Stichting tegen Kanker speelt in dat opzicht een sleutelrol met de financiering van hun onderzoekswerk.”

Financiering steeds omvangrijker, uitsluitend dankzij privegiften

De financiële noden van het onderzoek groeien naarmate het onderzoek diepgaander en complexer wordt. De vereiste technologie en expertise worden steeds geavanceerder, maar ook duurder.

Als de Stichting kan bijdragen tot de financiering van het onderzoek dat een impact heeft op zoveel mogelijk mensen, dan is dat dankzij de vrijgevigheid van donors en partners, aangezien haar actie ter bevordering van het onderzoek uitsluitend steunt op privéfondsen.