3e editie van de Social Grants van start

Grants sociaux 2017donderdag, 9 februari 2017

Stichting tegen Kanker organiseert voor de 3e keer een oproep voor Social Grants. 750. 000 euro worden ter beschikking gesteld aan psychosociale projecten die kankerpatiënten en hun naasten ondersteunen. In 2017 richt de oproep zich tot Well-Being Centra en/of ondersteuningshuizen geïntegreerd in (of in nauwe samenwerking met) ziekenhuizen met een zorgprogramma in de oncologie.

Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de medisch-sociale opvang van patiënten en hun naasten te verbeteren. Daarom Sociale projectoproepondersteunen we innoverende projecten voor psychosociale steun door middel van beurzen, de Social Grants.

Deze beurzen zagen het licht in 2013 en willen de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten verbeteren.  Ze vinden elke twee jaar – de onpare – plaats en wisselen de wetenschappelijke Grants af.

2017 wordt dus de derde editie van deze projectoproep, die zich dit jaar in het bijzonder richt tot Well-Being Centra en/of ondersteuningshuizen geïntegreerd in (of in nauwe samenwerking met) ziekenhuizen met een zorgprogramma in de oncologie. Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat deze holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten.

Een budget van 750 000 euro is hiervoor beschikbaar. De projecten kunnen ingediend worden tot 10 mei 2017. De laureaten zullen geselecteerd worden door een onafhankelijke jury.

Meer weten over de Social Grants 2017