5 mythen over borstkanker

Dinsdag, 30 juni 2015

In het Amerikaanse tijdschrift The Washington Post verscheen een artikel waarin 5 mythen werden besproken die over borstkanker de ronde doen.

  1. Borstkanker zou meestal familiaal zijn.
  2. Het risico op borstkanker zou verhogen door gebruik van de anticonceptiepil.
  3. Vrouwen met grotere borsten zouden meer risico lopen op deze kanker.
  4. Elke vrouw zou haar borsten maandelijks zelf moeten onderzoeken door palpatie.
  5. Er zou meer geld nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker.

Bronnen: The Washington Post, ‘Five myths about breast cancer’ 08-05-15

Commentaar van Stichting tegen Kanker

1. Borstkanker en erfelijkheid

In sommige families komt borstkanker wel degelijk frequenter voor dan in andere. Maar echterfelijke vormen van borstkanker ten gevolge van mutaties van het BRCA1 en/of 2 gen maken slechts 5 tot 10 percent van alle gevallen van borstkanker uit. De overgrote meerderheid bestaat dus uit geen erfelijke kankers maar vrouwen met dergelijke genmutatie hebben wel een zeer sterk verhoogd risico. 

2.Borstkanker en anticonceptiepil

Een vroeg gebruik (kort na het begin van de puberteit) en/of langdurig gebruik van de pil zou het risico op borstkanker lichtjes verhogen. Maar dat zou enkel het geval zijn voor pillen met een hoog gehalte aan oestrogenen. Dit risico mag dus niet worden overschat!

3.Volume van de borsten en risico op deze kanker

De resultaten van de op dit ogenblik gepubliceerde studies zijn tegenstrijdig zodat hierover niet met zekerheid een uitspraak kan worden gedaan.

4.Maandelijks zelfonderzoek van de borsten

Zelfonderzoek door palpatie (bevoelen) van de borsten wordt niet meer aangeraden. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat de overleving bij borstkanker niet beter was bij vrouwen die maandelijks hun borsten zelf onderzochten. De reden is eenvoudig: enkel een relatief vergevorderde kanker kan worden gevoeld. Bovendien worden dikwijls overbodige onderzoeken uitgevoerd (mammografie, biopsie,…) terwijl er geen borstkanker is.
Breast awareness (borstbewustzijn) is wel belangrijk: indien er zich een plotse verandering (huidretractie, tepelverlies, roodheid, enz.) voordoet in de borst (vooral dan opgemerkt door het bekijken van de borsten), dient men een arts geraadpleegd.

De enige echte valabele systematische opsporingsmethode voor borstkanker is de opsporingsmammografie om de 2 jaar tussen 50 en 69 jaar tenzij er een hoger risico bestaat want dan gelden andere screenings aanbevelingen.

5.Meer geld nodig voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker?

Meer geld voor onderzoek lijkt ons altijd wenselijk. Maar in de VS blijkt voor borstkanker acht keer zoveel fondsen vrijgemaakt en twee keer zoveel overheidsgeld gespendeerd voor borstkankeronderzoek dan voor longkanker. Dat kan eigenaardig lijken want jaarlijks sterven meer vrouwen in de VS door longkanker dan door borstkanker. Sommigen vragen zich af of dit niet een gevolg zou zijn omdat er meer aandacht door de media wordt besteed aan borstkanker. Die financiering houdt trouwens verband met de grote vooruitgang op gebied van diagnose en behandeling bij borstkanker in de loop van de voorbij 10 tot 15 jaar. Dergelijk succes werd nog niet geboekt voor mensen met longkanker… maar dat zou binnenkort kunnen veranderen dankzij de vooruitgang van de immunotherapie op dat gebied. Te volgen dus !

Meer info over borstkanker

Beperk je risico op kanker