74 nieuwe sterfgevallen, 183 nieuwe diagnoses: dat is de dagelijkse tol van kanker! | Stichting tegen Kanker

74 nieuwe sterfgevallen, 183 nieuwe diagnoses: dat is de dagelijkse tol van kanker!

kankerdonderdag, 28 mei 2020

Een gezonde levensstijl voor elke burger kan het aantal nieuwe kankergevallen jaarlijks met 50% verminderen. 

Terwijl het land zich voorbereidt op de herstart na de Covid-19-crisis, roept Stichting tegen Kanker de autoriteiten op om kankerpreventie en chronische ziekten in het algemeen als prioriteit te behandelen.

Tijdens de pandemie werden ongeziene maatregelen genomen om het leven van de bevolking te beschermen. Diezelfde bezorgdheid zouden we moeten doortrekken op het gebied van kanker en chronische ziekten. Met effectieve preventiemaatregelen kunnen we veel meer levens redden en de kosten van de gezondheidszorg op lange termijn aanzienlijk verminderen.

Covid-19, kanker en onderliggende aandoeningen: een fataliteit?

Volgens het rapport van Sciensano van 8 mei, hebben de zwaarst getroffen patiënten door Covid-19 vaak onderliggende chronische aandoeningen (of een hoge leeftijd). Het gaat vooral over hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, chronische longziekten en kanker. (Bijlage 1)

Wat kanker betreft, zijn er sterke wetenschappelijke bewijzen dat een gezondere levensstijl 50% van de kankergerelateerde sterfgevallen in Europa zou kunnen voorkomen (bijlage 2). Ter herinnering: elk jaar zijn er bijna 68.000 nieuwe kankergevallen in België en sterven er bijna 28.000 mensen aan deze ziekte. (cijfers uit het kankerregister)

Net als bij kanker kunnen chronische ziekten aanzienlijk worden teruggedrongen als iedereen een gezondere levensstijl aanneemt.

Bij gebrek aan een vaccin of specifieke behandeling zijn quarantaine-maatregelen vandaag de enige wapens tegen de COVID-19 epidemie. Om de bevolking te beschermen tegen het virus namen de autoriteiten krachtige besluiten en legden ze ongekende maatregelen op. 

Als we voor kanker dezelfde logica volgen dan is het hoog tijd om van preventie een absolute prioriteit te maken en te investeren in een gezonde omgeving voor iedereen!

Actie ondernemen om een gezonde levensstijl te promoten is een topprioriteit voor de volgende regering. Het is er al lang een voor Stichting tegen Kanker!

De missie van Stichting tegen Kanker is kankerbestrijding op alle niveaus. Zo ondersteunt ze wetenschappelijk onderzoek om nieuwe en betere behandelingen te ontwikkelen. Daarnaast werkt ze al lang aan het terugdringen van kanker door in te zetten op preventie.

De preventiemaatregelen die zij prioritair onder de aandacht wil brengen:

  • De strijd tegen het roken. Bijvoorbeeld door het samenroepen van een Interministeriële Conferentie waarbij alle beleidsniveau’s tesamen een ambitieus antitabaksplan uitwerken en door te investeren in grootschalige rookstopcampagnes zoals Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die reeds kennen.
  • Promoten van gezonde en evenwichtige voeding. Bijvoorbeeld door de afschaffing van de BTW op groenten en fruit en een belastingverhoging op alcoholische dranken, een verbod op reclame gericht op kinderen jonger dan 12 jaar, een verplichting van een Nutriscore op alle voedselverpakkingen.
  • Promoten van een actieve levensstijl. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van infrastructuur voor actieve lichaamsbeweging en dat fiscaal stimuleren, door een verdubbeling van het aantal uren lichaamsbeweging in het onderwijs.

Stichting tegen Kanker is op al deze domeinen actief, maar echte politieke wil is essentieel om belangrijke vooruitgang te boeken. We moeten er namelijk voor zorgen dat de keuzes die het best zijn voor de gezondheid ook de eenvoudigste en meest toegankelijke zijn voor iedereen op lange termijn. Vandaag is er een duidelijke sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheid als je kijkt naar roken of overgewicht. Daarom moet bij politieke beslissingen steeds nagedacht worden over de impact op de gezondheid van de hele bevolking. Het gaat hier om beslissingen op vele gebieden van de samenleving waarbij gezondheid en het welzijn van de burger centraal moeten staan in het project voor de maatschappij van morgen.

De maatregelen voor het behoud van het Belgische gezondheidskapitaal moeten integraal deel uitmaken van het post-Covid-19-herstelplan en een prioriteit zijn van de volgende regering. 

Stichting tegen Kanker is bereid om haar expertise en ervaring ten dienste te stellen van de overheid om deze prioriteiten te helpen uitvoeren en zo bij te dragen aan minder nieuwe kankergevallen op lange termijn.

Bijlage 1: Sciensano rapport

Bijlage 2: Europese code tegen kanker