880 368 euro steun voor maatschappelijke dienstverleningsprojecten

Vrijdag, 4 december 2015

Voor de tweede keer reikt Stichting tegen Kanker de “Social Grants” uit, haar beurzen voor projecten die de medisch-sociale opvang van patiënten bevorderen en hun levenskwaliteit verhogen. De enveloppe werd dit jaar verhoogd tot een totaal van 880 368 euro. De uitreiking vindt plaats op 4 december 2015, van 15 tot 17 u, in de burelen van Stichting tegen Kanker. De lijst met laureaten vindt u onderaan dit bericht.

Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de medisch-sociale opvang van patiënten en hun naasten te verbeteren. Dat doen we zowel door middel van eigen initiatieven als door vernieuwende projecten van derden te financieren. Sinds 2013 kennen we deze financiële steun toe door middel van een tweejaarlijkse sociale projectoproep (onpare jaren).

Een objectieve selectie

De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en onafhankelijkheid. In de woorden van wijlen dr. Eddy Maes, voormalig voorzitter van de Sociale Raad en lid van de Raad van Bestuur van Stichting tegen Kanker:“Het belangrijkste is dat de projecten beantwoorden aan reële behoeften, dat ze een lacune invullen voor patiënten, begeleiders en zorgverleners.” (klik hier voor de samenstelling van de Sociale Raad). 

Nieuw dit jaar: de Prijs Dr. Eddy Maes en de Prijs van de Vrijwilligers

De laureaten die van de jury de hoogste score krijgen, worden beloond met een van de twee speciale prijzen. De Prijs Dr. Eddy Maes werd zo genoemd ter nagedachtenis van de bezieler van de Social Grants, dr. Eddy Maes. De Prijs van de Vrijwilligers kreeg die naam als eerbetoon aan de vele inspanningen die de vrijwilligers van Stichting tegen Kanker leveren op het psycho-sociale terrein. 

De laureaten van dit jaar zijn:

 • Mevrouw    Lore    Van Hulle    GZA vzw    Professionele re-integratie na kanker (PRINK) - deel 2
 • Professeur   hristophe    Chantrain    CHC Liège    Tu es de ma famille:  prise en charge des fratries des enfants atteints de cancer 
 • Mevrouw    Marijke    Quaghebeur    UZ Gent    Care-4-AYA: de ontwikkeling en implementatie van psycho-educatieve interventies voor AYA's (Adolescents and Young Adults) met kanker en hun ouders
 • Dokter    Ruud    Van Rijswijk    ZNA     De Babbelclub, laagdrempelig project voor mensen met een hoofdhalstumor (HHT)
 • Professeur    Robert    Andrianne    CHU Liège    Accompagnement onco-sexologique des cancers du pelvis masculin en Urologie 
 • Docteur    Pascale    Frère    CHR de Verviers    Espace inter hospitalier de soins hémato-oncologiques au domicile
 • Dokter    Peter    Van Oyen    PSA Vlaanderen vzw    Opstart onco-revalidatieprogramma voor patiënten die hormonaal behandeld worden voor hun prostaatcarcinoom
 • Madame    Kathleen    Hayen    CHU Brugmann    Coaching médico-social du patient isolé atteint d'une affection oncologique
 • Mevrouw    Karolien    Hofman    Medisom vzw    Het oncologisch thuiszorgteam, samen met jou voor de beste zorgen aan huis
 • Monsieur    Ivan    Staelens    Sun Child    Pour une approche globale de la prise en charge des enfants atteints de cancer
 • Professeur    Philippe    Paquier    Centre Harvey Cushing    La prise en charge à long terme des patients atteints de tumeur cérébrale 
 • Mevrouw    Sarah    Van Vreckhem    OLVZ Aalst    Oog voor het levensverhaal van de oudere kankerpatiënt
 • Madame    Caroline    Coolen    ASPPN asbl    Carnets d’expression destinés aux enfants confrontés aux soins palliatifs d’un proche et au deuil
 • Mevrouw    Ewa    Wojtasik    AZ Klina    Mindfulnesstraining voor kankerpatiënten en hun naasten
 • Madame    Isabelle    Houbart    SLBO asbl    Atelier relaxation en duo - Pour le patient et un proche
 • Monsieur    Frederic    Maddalena    IRA II    Mise en place d'un programme d'accompagnement et de suivi des personnes atteintes de maladie cancéreuse qui bénéficient d'une thérapie orale au domicile
 • Professor    Ann    Van Hecke    UZ Gent    Het Digitaal Onco Platform (DOP): op weg naar verdieping en verbreding. Optimalisatie en implementatie van het eHealth platform voor kankerpatiënten
 • Madame    Fanny    Calcus    Casa Clara asbl    Ressourcement des familles touchées par le cancer d'un enfant
 • Mevrouw    Veerle    Cosyns    Kids 3    "A rainbow of sound" en harp therapie