Aantal rokers blijft stabiel terwijl bevolking meer antitabaksmaatregelen wil. Stichting tegen Kanker wil in het regeerakkoord de ambitie van een rookvrije generatie

Werelddag zonder Tabakdonderdag, 22 augustus 2019

Rapport 1 van de rookenquête Stichting tegen Kanker

De rookenquête van Stichting tegen Kanker peilt bij de Belg naar het rookgedrag en naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen inzake roken. Uit nieuwe enquêteresultaten voor 2019 blijkt dat in vergelijking met 2018 het aantal rokers stabiel blijft (18% dagelijkse rokers). Om het aantal rokers in ons land verder terug te dringen, moet dringend werk worden gemaakt van een aantal bijkomende antitabaksmaatregelen, zoals een totaal reclameverbod (69% is pro) of een uitstalverbod in de winkels (62% is pro). Stichting tegen Kanker wil de ambitie van een rookvrije generatie in het regeerakkoord opgenomen zien en vraagt de volgende regering om een antitabaksplan uit te werken waarmee onze kinderen een rookvrije toekomst tegemoet kunnen gaan. Een overgrote meerderheid van de bevolking (7 op 10 Belgen) steunt dit.

In de maand maart van dit jaar bevroeg onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Stichting tegen Kanker 3.100 Belgen van 15 jaar en ouder. Via een online enquête werd gepeild naar hun rookgedrag en naar hun attitude ten opzichte van een aantal beleidsmaatregelen in de strijd tegen het roken.

Opmerkelijkste cijfers over gebruik

 • 23% van de Belgen rookt, waarvan 18% dagelijks.
 • Het aandeel rokers ligt beduidend lager bij de vrouwen (20% tegenover 26% bij de mannen), de jongste en de oudste leeftijdsgroepen, alsook bij de hoogste sociale klasse en in Vlaanderen (22% tegenover 27% in Brussel en 25% in Wallonië). De leeftijdsgroep 45-64 jarigen telt significant meer rokers evenals de lagere middenklasse
 • 44% van de Belgen heeft nog nooit gerookt en 76% heeft nog nooit een e-sigaret gebruikt.
 • 14% van onze bevolking heeft al ooit een e-sigaret geprobeerd, maar is er mee gestopt; 10% blijft minstens af en toe dampen en dit zijn dan vaker mannen, 25-44 jarigen en Brusselaars
 • De e-sigaret wordt voornamelijk gebruikt om minder te roken (31%) of om te stoppen met roken (30%), maar ook nieuwsgierigheid (25%) is een belangrijke reden.
 • 58% combineert de e-sigaret met andere tabaksproducten wat weinig gezondheidswinst oplevert in vergelijking met een volledige switch naar dampen

Belangrijke cijfers over verkoop en tabaksreclame

 • Sigaretten en roltabak worden voornamelijk gekocht in de dagbladwinkel (36%) en het grootwarenhuis (28%). De nachtwinkel (9%) wint aan populariteit en blijft het populairst bij de jongeren en bij vrouwen, wat betekent dat jonge meisjes daar regelmatig inkopen
 • 1 op 5 rokers geeft aan tabaksreclame gezien te hebben in de afgelopen 3 maanden; en dit voornamelijk in de dagblad- en tabakswinkel (47%)
 • De aanschaf via vrienden of straatverkopers blijft onder de 1%.

Draagvlak voor beleidsmaatregelen

 • De laatste tabakspreventiemaatregelen door de federale minister van Volksgezondheid en het federaal parlement worden ondersteund door de bevolking. De Belg gaat akkoord met rookvrije auto’s wanneer er minderjarigen meerijden (90%), met het optrekken van de leeftijd voor de verkoop van tabaksproducten naar 18 jaar (79%), met de neutrale sigarettenpakjes (61%)
 • Er is een groot draagvlak om verder te gaan met een aantal nog niet genomen maatregelen. Zo is 69% voorstander om alle tabaksreclame op de verkoopplaats te verbieden en 62% vindt dat tabaksartikelen niet zichtbaar getoond mogen worden in de winkel
 • Minder populair, maar nog steeds gedragen door een meerderheid van de bevolking zijn het optrekken van de prijs van roltabak tot het prijsniveau van sigaretten (57%), de sigaretten nog duurder maken (56%) en het aantal verkooppunten reduceren (56%)
 • Vooral 25-34 jarigen staan achter het nemen van beleidsmaatregelen om het roken tegen te gaan en ze verschillen hierin sterk van mening met de generatie 55-64 jarigen
 • Vrouwen zijn meer geneigd om in te grijpen wat betreft de aanwezigheid van tabak in de samenleving. Niet-rokers en ex-rokers staan uitgesproken positiever tegenover interventies door de overheid dan rokers

Generatie Rookvrij

De overgrote meerderheid (89%) vindt het recht op rookvrij opgroeien belangrijk en 7 op 10 Belgen wil dat er in het nieuwe regeerakkoord afspraken gemaakt worden die bijdragen aan een rookvrije generatie. De meeste voorstanders voor dit laatste vind je bij vrouwen, jongeren, niet-rokers, de hogere sociale klassen en in Wallonië. Stichting tegen Kanker wil in het regeerakkoord de ambitie van een rookvrije generatie en vraagt de volgende regering om een antitabaksplan uit te werken waarmee onze kinderen een rookvrije toekomst tegemoet kunnen gaan.

Bekijk het eerste rapport : “Resultaten rookgedrag in België 2019” (PDF)

Bekijk hier de infografieken van de rookenquête 2019