De coaches met het ALLEZI-label zullen de personen met kanker kunnen begeleiden wanneer ze het werk hervatten

'ALLEZI', kwaliteitslabel voor gespecialiseerde coaching bij professionele re-integratie van personen met kanker

alleziwoensdag, 18 september 2019

Stichting tegen Kanker en The Majin Foundation presenteren proefproject 'ALLEZI', een kwaliteitslabel voor coaches die gespecialiseerd zijn in de professionele re-integratie van personen met kanker.

Een actieve persoon die plots met kanker en haar behandelingen wordt geconfronteerd, heeft vaak het gevoel dat het leven aan hem voorbijgaat. Hij moet alles 'on hold' zetten om zich over te geven aan het zorgteam en zich te plooien naar de regels van het ziekenhuis, alles om te kunnen genezen. Wanneer hij in die omstandigheden toch kan blijven werken of zo snel mogelijk weer aan de slag kan gaan, behoudt hij een zekere controle over zijn leven.

ALLEZI coaching, begeleiding op maat  

“Er werden al heel wat maatregelen genomen om chronische zieken of mensen met kanker te helpen om weer aan het werk te gaan”, vertelt Brecht Gunst, projectcoördinator bij Stichting tegen Kanker. “Momenteel moeten werkgevers een doeltreffend re-integratieplan uitwerken, ook al is dat niet altijd makkelijk en houdt het niet altijd voldoende rekening met specifieke gevallen.

Met het project ALLEZI helpen we de mens met kanker om zijn rechten te kennen, op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, te weten wat hij moet doen als de situatie verergert of verbetert, om te kunnen anticiperen op problemen en hindernissen omzetten in kansen … Voor de werkgever en collega's geldt hetzelfde. Meer nog, zij kunnen bovendien voorkomen dat de zieke werknemer wordt gestigmatiseerd. Zonder hulp van een externe partij of gids is de professionele re-integratie niet evident, noch voor de persoon getroffen door kanker noch voor de werkgever en collega’s.

ALLEZI, opleiding en coaching netwerk

Het initiatief voor dit project kwam van verschillende coaches met veel ervaring in de begeleiding van personen met kanker. Omdat zij vaak met deze situatie en haar uitdagingen worden geconfronteerd, stelden ze Stichting tegen Kanker & The Majin Foundation de creatie van een opleiding en label voor om een aangepaste begeleiding te kunnen uitwerken. Beide stichtingen bundelden hun krachten om mensen met kanker een oplossing te kunnen bieden. En zo ontstond het project ALLEZI.

Het doel van het proefproject is de ontwikkeling van een Belgisch netwerk van coaches die na een standaard opleiding worden erkend en gecertificeerd. “In overleg met organisaties en professionals stippelden de oprichters van het project een geïntegreerd opleidingsparcours uit. De coaches die de opleiding volgen, zullen een basiskennis over kanker, de bezorgdheden van de mensen en de wetgeving inzake ziekte en arbeid hebben. De coaches met het ALLEZI-label zullen de personen met kanker kunnen begeleiden wanneer ze het werk hervatten of helpen met de aanpassing van hun werkomstandigheden. Tevens kunnen ze ook oplossingen voorstellen aan betrokken werkgevers, ondernemingen en organisaties.” 

De eerste groep coaches met een ALLEZI-certificaat 

Ondertussen, na de eerste opleiding, hebben 11 Nederlandstalige coaches hun certificaat op zak. De opleiding voor de Franstalige coaches start in oktober. “De eerste groep Nederlandstalige coaches is al aan de slag gegaan”, zegt Laurence Femont, directeur van The Majin Foundation tevreden. “Als mede-initiator van het proefproject volgen wij de eerste coachingtrajecten van nabij op om te zien of de opleiding en het kwaliteitslabel tot het verhoopte resultaat leiden, of om ze waar nodig bij te sturen. De opleiding zal vanaf oktober 2019 worden herhaald om nog meer coaches op te leiden in het kader van dit proefproject. We moeten ook rekening houden met de geografische spreiding, zodat meer mensen kunnen worden geholpen zonder een al te lange afstand te moeten afleggen.  

Werken aan een duurzame oplossing 

In deze proeffase startten The Majin Foundation en Stichting tegen Kanker het project op met de steun van hun partners. Dankzij de financiële steun van 'major partners' Pfizer, de Nationale Loterij, BNP Paribas Cardif en Bristol Myers Squibb, maar ook partner AstraZeneca, kon ALLEZI worden ontwikkeld en werden de eerste opleidingen georganiseerd.

In een tweede fase zou dit initiatief autonoom moeten worden en moeten functioneren zonder financiële steun van de twee stichtingen of hun partners. Dit is een essentiële voorwaarde om te verzekeren dat de coaching ‘kanker & werk’ een integraal deel kan uitmaken van de ondersteuning voor mensen met kanker, maar ook van de ondernemingen en organisaties die het talent van al hun medewerkers nodig hebben, ziek of gezond!”

MEER INFORMATIE VIND JE  OP DE WEBSITE VAN ALLEZI