Asbestgerelateerde kankers: Belgische onderzoekers boeken indrukwekkende vooruitgang

Cancers liés à l’amiante : de belles avancées réalisées par les chercheurs belgesDinsdag, 29 oktober 2019

Vrijdag 18 oktober laatstleden presenteerden verschillende Belgische onderzoeksteams aan de groep Etex welke vooruitgang ze hebben gemaakt in hun onderzoek naar kankers die verband houden met blootstelling aan asbest. En ze konden bemoedigende resultaten voorleggen, zowel wat betreft een beter begrip van de werkingsmechanismen die leiden tot de ontwikkeling van een kwaadaardig mesothelioom (een agressieve kanker die specifiek verband houdt met de blootstelling aan asbest), als wat betreft vroegtijdige diagnose of nog nieuwe behandelingspistes.

Wat is mesothelioom?

Mesothelioom is een zeldzame kanker die vooral het pleura of longvlies aantast. Het kan echter ook het peritoneum (membraam dat de buikholte bekleedt) of het pericardium (membraam rond het hart) aantasten.

Meer dan 85% van de gevallen van maligne mesothelioma van de pleura houden verband met de blootstelling aan asbest, waarvan het overgrote deel blootgesteld werd in de professionele context. Daarnaast werden ook mensen via andere bronnen zoals de omgeving blootgesteld. Deze blootstellingen vinden gemiddeld meer dan 40 jaar voor het uitbreken van de ziekte plaats.

Mesothelioom is een uiterst agressieve kanker die vandaag nog vaak ongeneeslijk is. Het is dus nodig om het onderzoek op dat vlak op te drijven om de overlevingskans en de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren.

Frequentie van de ziekte

In België krijgen bijna 270 personen per jaar mesothelioom. Dit cijfer stijgt sinds eind de jaren ’90 met ongeveer 5% per jaar en zou moeten pieken rond 2020.

De financiële steun door de groep Etex

Sinds 2014 biedt de groep Etex financiële steun aan onderzoeksprojecten gericht op asbestgerelateerde kankers. Daardoor kon Stichting tegen Kanker 30 onderzoeksprojecten financieren, geselecteerd door een onafhankelijke wetenschappelijke raad, voor een totaalbedrag van € 6 000 000.

De groep Etex was enthousiast over en overtuigd van de resultaten die werden voorgesteld tijdens het overleg met verschillende onderzoeksgroepen op 18 oktober laatstleden en heeft daarom besloten om dit type onderzoek te blijven financieren. Er wordt een extra € 4 000 000 € ter beschikking gesteld van de onderzoekers voor twee nieuwe projectoproepen die respectievelijk in 2020 en 2022 zullen worden gelanceerd. Een stevige duw in de rug van het onderzoek en een bron van hoop voor de patiënten die lijden aan deze ziekte!