Aspirine ook gunstig bij prostaatkanker?

Dinsdag, 22 april 2014

Volgens een Iers onderzoek zou aspirine de sterfte als gevolg van prostaatkanker kunnen verminderen.

Bronnen: Artsenkrant, 09-04-14; Annals of Oncology; Volume 25, Issue 1; p. 154-159

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Aspirine (acetylsalicylzuur) is een honderdjarig geneesmiddel waarvan de preventieve werking al lang gekend is voor bepaalde patiënten met hart- en vaatziekten, vooral door een verminderde bloedklontervorming. Aspirine remt de werking van bepaalde enzymen waardoor een ontstekingsremmend effect optreedt.

Aspirine: ook een middel bij kanker?

Voor dikkedarmkanker werden reeds studies gepubliceerd waarin aspirine een gunstig effect had op de overleving. Aspirine zou echter niet nuttig zijn voor alle vormen van darmkanker, maar slechts voor bepaalde soorten.

Het Ierse onderzoek waarvan hier sprake is werd gedaan tussen 2001 en 2006 bij 2 936 mannen met een gelokaliseerde prostaatkanker (stadium I tot III). 1 131 van die patiënten kregen aspirine vooraleer de diagnose van prostaatkanker werd gesteld. Na een gemiddelde follow-up van 5,5 jaar bleek dat in die groep mannen die aspirine innamen een lagere de sterfte aan prostaatkanker vertoonden. Dat verschil was pas statistisch significant vanaf een verbruik van 75 mg per dag. Hoe hoger de dosis aspirine was, des te groter het vastgestelde beschermende effect.

Geen overhaaste conclusies

In deze Ierse studie werd slechts een beperkt aantal patiënten gevolgd en dan nog met een gelokaliseerde vorm van prostaatkanker. We kunnen dus zeker geen definitieve conclusies trekken en verder onderzoek bij grotere groepen en andere stadia van kanker is noodzakelijk.

Opgelet voor bijwerkingen

Bovendien blijft aspirine een geneesmiddel dat ook bijwerkingen kan veroorzaken. Vooral het gevaar van maagontsteking, maagzweer en bloeding in het maagdarmstelsel mag niet worden onderschat. Begin dus nooit zelf een langdurige behandeling met aspirine of met gelijkaardige middelen zonder er eerst met uw arts over te praten. Bij dergelijk langdurig gebruik is regelmatige controle van de behandeling en voor mogelijke bijwerkingen noodzakelijk.