BEATING CANCER TOGETHER

Dinsdag, 27 september 2022

Uitreiking van Social Grants om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met kanker en/of hun naasten te verbeteren

Op 23 september nodigde Stichting tegen Kanker haar donateurs en partners uit op het event “Beating Cancer Together - Social”. Tijdens het event werden “Social Grants” uitgereikt aan Belgische initiatieven die bijdragen tot de verbetering van het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met kanker en/of hun naasten. Ondersteuning van mensen met kanker is immers één van de drie belangrijke missies van Stichting tegen Kanker, naast de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie.

Het event startte met een plenaire zitting, gepresenteerd door moderator Xavier Taveirne, met huldiging van de laureaten, pakkende getuigenissen en een baanbrekend debat over palliatieve zorg.  De laureaten verwelkomden de genodigden vervolgens in de Social Village en lieten hen interactief deelnemen aan workshops en activiteiten. Zo kon elk zelf beleven en ondervinden hoe de diverse gefinancierde projecten mensen met kanker en/of hun naasten ondersteunen.

PLENAIRE ZITTING

In het welkomstwoord van de plenaire zitting benadrukte professor Pierre Coulie, co-voorzitter van Stichting tegen Kanker, de noodzaak van deze “Sociale Grants” en werden de laureaten in twee categorieën gehuldigd.

Projectoproep  palliatieve zorg

In het kader van deze projectoproep, die betrekking had op de palliatieve zorg in België, werd vooreerst het landschap van de palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel toegelicht door mevrouw Christine De Cafmeyer, directeur van de Federatie Palliatieve zorg in Vlaanderen.  Prof. Em. Nicole Barthelemy, Radiotherapeute-Oncoloog, Palliatieve geneeskunde CHU Liège schetste vervolgens de situatie in Wallonië. Beiden namen nadien ook deel aan een boeiend panelgesprek samen met enkele laureaten uit de palliatieve zorgsector, gemodereerd door Xavier Taveirne. Daarna werden de social grants uitgereikt aan alle laureaten van de projectoproep “palliatieve zorgen” die tot doel hebben bij te dragen tot de verbetering van de palliatieve zorg in België

Open projectoproep

In 2021 was er naast de oproep “palliatieve zorg” ook een oproep met vrij thema naar innovatieve projecten die tegemoetkomen aan de behoeften om de levenskwaliteit van patiënten, verzorgers en naasten te verbeteren. 3 winnaars, met name Prof. Gwen Sys van het UZ Gent, , mevrouw Maud Jaspard van Groupe santé CHC - Clinique CHC MontLégia en de heer. Frédéric Maddalena,van Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCLouvain stelden hun projecten voor.  Na deze interessante presentaties werden de “Social Grants” uitgereikt aan de laureaten van de projectoproep met “vrij thema”.

De warme persoonlijke getuigenissen van zowel een kankerpatiënt als een mantelzorger onderstreepten het belang van de voorgestelde projecten.

 “We zijn er ons van bewust dat er tal van noden zijn op het vlak van welzijn en levenskwaliteit bij mensen met kanker en hun naasten. Dat zien we op het terrein en leren we uit de gesprekken met de zorgsector en mensen met kanker. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker vanaf 2022 jaarlijks een nieuwe projectoproep Social Grants, waarvoor we telkens een budget van minstens een miljoen euro vrijmaken. “
- Els Decoster, PhD, Manager Grants

SOCIAL VILLAGE

De aanwezigen konden nadien zelf deelnemen aan de activiteiten en workshops uit de verschillende sociale projecten. Het rechtstreeks contact met de laureaten en zelf beleven wat ze doen.

De getoonde projecten kwamen uit heel België. Voor Vlaanderen waren daar:

  • Emotionele bevrijdingstechnieken - AZ Groeninge

De aanwezigen werden meegenomen in de EFT techniek. EFT is een techniek die initieel ontwikkeld werd om mensen met angststoornissen te helpen maar heeft ook een positief effect op geheugen- en concentratiestoornissen bij kankeroverlevers. Een andere studie toonde ook het positief effect aan van EFT op de nevenwerkingen gelinkt aan het gebruik van anti-hormonale therapie bij borstkanker.

  • Make IT-ateliers op maat van de patiënt – eduCentrum vzw

Hoe helpt IT de patiënt van 4 tot 26 jaar, hun naasten en hun begeleiders te ontspannen? Door IT-ateliers op maat! Er wordt rekening gehouden met leeftijd, capaciteiten en wensen. Aanwezigen maakten kennis met innovatieve en digitale technologie, zoals robotica, LEGO bouwkits, digitaal verhalen vertellen en nog veel meer!

  • Gepersonaliseerde maaltijden bij slik- en smaakproblemen - vzw Primary

Meer dan de helft van patiënten met kanker in de neus- en mondholte, keelholte en speekselklieren, heeft blijvende slikstoornissen en smaakproblemen na behandeling met chemotherapie en bestraling. Het smaakcentrum liet enkele gepersonaliseerde recepten proeven aan de aanwezigen.

  • Zorgen en angst - vzw Het Majin Huis

Kanker veroorzaakt veelal onzekerheid, angst en onrust. Aanwezigen konden aan den lijve ondervinden hoe mensen met kanker met dit project worden geholpen in hun zoektocht naar concrete antwoorden op emotionele, mentale en sociale vragen.

De volledige lijst van laureaten vindt u hier.

Stichting tegen Kanker hecht veel belang aan deze ontmoetingen, die haar donateurs en partners in staat stellen de impact van hun giften in de strijd tegen kanker persoonlijk te ontdekken en te beleven.

"We zijn erg blij dat we onze donateurs en partners op evenementen als deze kunnen verwelkomen. Stichting tegen Kanker kan deze projecten om de levenskwaliteit van mensen met kanker te verbeteren enkel financieren dankzij hun vrijgevigheid. "Beating Cancer Together - Social" is voor ons een mooie gelegenheid om degenen te ontmoeten die helpen om hoop om te zetten in overwinning, en om iedereen hartelijk te bedanken voor hun steun!
- Dr. Eric Van Cutsem, Hoofd Afdeling Digestieve Oncologie, UZ en KU Leuven – co-voorzitter Stichting tegen Kanker