België staat tot ver over de grenzen bekend om de kwaliteit van oncologische zorg

Vrijdag, 11 september 2020

Wat hebben Bernard Tapie, de sultan van Oman, de Dalai Lama en kardinaal De Kesel gemeen? Ze genoten allen van de resultaten van kankeronderzoek en de kwaliteit van de zorg in België! Stichting tegen Kanker is trots om een bijdrage te kunnen leveren aan de Belgische faam op dit gebied. In 30 jaar tijd heeft het meer dan 182 miljoen euro besteed aan de financiering van 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten.  En er is nog veel te doen... want kanker komt steeds vaker voor.

Geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsgeneeskunde

Het feit dat België zo sterk is in kankeronderzoek komt de patiënten rechtstreeks ten goede, verklaart professor Van Cutsem, hoofd digestieve oncologie van het UZ Leuven, professor aan de KU Leuven en covoorzitter van Stichting tegen Kanker : "De overlevingskansen van kankerpatiënten in de Belgische ziekenhuizen behoren tot de beste in Europa. Dit is voor een deel te danken aan het feit dat de toegang tot de gezondheidszorg goed is. Maar het is ook te danken aan onze vooruitstrevende, innovatieve en creatieve wetenschappers. Stichting tegen Kanker speelt hierin een fundamentele rol door de financiering van hun onderzoek. "

België heeft bovendien ook een uitstekend ziekenhuisnetwerk en heel wat knappe koppen die aan onderzoek doen in ons kleine land.

Belgische onderzoekers, pioniers in de oncologie

Professor Pierre Coulie, Professor Immunologie (UCL), onderzoeker aan het Duve Instituut en covoorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting tegen Kanker, licht toe : "De laatste jaren haalde immunotherapie meermaals de krantenkoppen op vlak van kankeronderzoek. Dat is het resultaat van langdurig en doorgedreven onderzoek waarin België een meer dan eervolle plaats neemt. Stichting tegen Kanker leverde hieraan een belangrijke bijdrage  door de financiering van talrijke universitaire teams. »

Immunotherapieonderzoek strekt zich uit over meerdere decennia en toont aan in hoeverre de vooruitgang het resultaat is van een langdurig engagement:

  • 1991: ontdekking van de eerste tumorantigenen in België...
  • 1997: eerste therapeutische vaccinatieproeven bij patiënten met een vergevorderd melanoom
  • 2011: commercialisering van ipilimumab voor patiënten met een vergevorderd melanoom
  • 2013: ontdekking van PD1/PD-L1 immuuncontrolepunten
  • 2015: goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen voor immunotherapie (voor melanomen en bepaalde long- en nierkankers)

Deze volharding kenmerkt Stichting tegen Kanker. In 2019 financierde het 136 onderzoeksteams, verspreid over verschillende Belgische universiteiten, zorgvuldig geselecteerd door onafhankelijke wetenschappelijke raden.

In 2020 werd een nieuwe oproep voor onderzoeksprojecten gelanceerd.  245 nieuwe aanvragen werden ingediend en 129 daarvan bevinden zich in de laatste selectiefase, waaronder 15 nieuwe projecten op het gebied van immunotherapie.

Prioriteiten voor de komende jaren

Nu het aantal nieuwe gevallen jaarlijks blijft stijgen, staat kanker bovenaan de agenda van de volksgezondheid, of beter gezegd, zou dat zo moeten zijn. In termen van onderzoek - en zonder in te gaan op de technische details - opent de moleculaire biologie nieuwe onderzoeksdomeinen die binnen afzienbare tijd een revolutie zullen teweegbrengen in de kankerwetenschap... Daarbij mogen de uitdagingen op het vlak van de levenskwaliteit van de patiënten, tijdens en na hun behandeling, niet uit het oog worden verloren. De verwachtingen voor de toekomst staan in verhouding tot de reeds geboekte vooruitgang!

Financiering wordt steeds belangrijker

De financiële noden worden alsmaar groter naarmate het onderzoek geavanceerder en complexer wordt. De technologie en nodige expertise worden steeds professioneler en duurder. Het is dankzij de vrijgevigheid van donateurs en partners dat Stichting tegen Kanker de meest veelbelovende onderzoeksprojecten zelfstandig en professioneel kan financieren. Deze steun is van het grootste belang. Elke donateur die investeert in onderzoek vergroot de kans op genezing van patiënten - waar hijzelf of zijn familieleden nu of later misschien deel van uitmaken - en draagt bij tot het terugdringen van de ziekte, in België en tot ver buiten onze grenzen. 

IK DOE EEN GIFT