Een onderzoeksteam van de ULB identificeerde een van de redenen voor herval bij basocellulaire kankers, de vaakst voorkomende vorm van huidkanker

Belgische ontdekking in de behandeling van de meest frequente huidkankers!

Huidkankerwoensdag, 10 oktober 2018

Een onderzoeksteam van de ULB identificeerde een van de redenen voor herval bij basocellulaire kankers, de vaakst voorkomende vorm van huidkanker. Deze ontdekking opent de weg naar een nieuwe combinatie van behandelingen die de tumor moeten terugdringen en herval moet voorkomen.

Bronnen: Nat Rev Cancer. 2018 Sep; 18(9): 549-561. doi: 10.1038/s41568-018-0024-5; Belga, 08-10-18; Le Soir, 09-10-18; L’Echo, 09-10-18; L’Avenir, 09-10-18

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Het basocellulair carcinoom is het type huidkanker dat het vaakst voorkomt bij mensen met een lichte huid. Het komt vooral voor op het hoofd en de hals (85% van de gevallen) en in de tweede plaats op de ledematen en de romp (15%). Elk jaar krijgen miljoenen nieuwe patiënten wereldwijd te maken met deze vorm van kanker en dat aantal blijft stijgen in de westerse landen. Basocellulair carcinoom vertegenwoordigt 50% van alle gevallen van kanker en 75% van alle gevallen van huidkanker. Slechts zelden is er sprake van uitzaaiingen, maar de aandoening kan niettemin het leven van patiënten grondig verstoren omwille van de lokale ontwikkeling en veelvuldig hervallen na behandeling.

De standaardbehandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide basocellulaire kanker is de chirurgische verwijdering van de tumor, gevolgd door het innemen van een geneesmiddel (vismodegib). Dat middel doet de tumor beduidend krimpen, maar vaak hervallen de patiënten na de behandeling.

De teams van Adriana Sanchez-Danès en van Cédric Blanpain (Université Libre de Bruxelles) hebben de mechanismes geïdentificeerd waarmee vismodegib de tumor doet krimpen en ontdekten de reden van het hervallen na de behandeling. Vismodegib induceert de differentiatie van de meeste tumorcellen; dat betekent dat ze niet meer in staat zijn om te woekeren en uiteindelijk sterven. Maar die behandeling doet echter enkele slapende kankercellen verschijnen (een kankercel gebruikt de zogenaamde Wnt-signaleringsroute om slapend te overleven). Door die Wnt-signaleringsroute te blokkeren, hopen de onderzoekers die slapende kankercellen terug behandelingsgevoelig te maken en zo het risico op herval weg te nemen. 

Het goede nieuws is dat dit blokkerende geneesmiddel al bestaat en al met succes werd getest op muizen. Een klinische studie om de combinatie van vismodegib en het geneesmiddel dat de Wnt-signaleringsroute blokkeert te testen, zou binnenkort van start moeten gaan bij menselijke proefpersonen.