Borstkanker: voorafgaande genetische tests om chemo te vermijden? | Stichting tegen Kanker

Borstkanker: voorafgaande genetische tests om chemo te vermijden?

seindonderdag, 12 mei 2016

Recent werd de Mindact-studie, die toonde dat het gebruik van genetische tests het gebruik van adjuvante chemotherapie bij invasieve borstkanker zou kunnen vermijden, voorgesteld op het congres van de American Association for Cancer Research (AACR) in New Orleans.

Het Mindact-onderzoek heeft het bewijsniveau van de genetische tests op het tot nu toe hoogste punt gebracht. Deze studie liep tussen 2007 en 2011  in 9 Europese landen, waaronder België, en er waren 112 ziekenhuizen en 6 700 vrouwen bij betrokken. Daarbij werden 70 genen nauwgezet bestudeerd..

Bron: www.medscape.com

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Prof. Martine Piccart, oncoloog aan het Instituut Jules Bordet heeft deelgenomen aan de Mindact-studie, waarvoor ze in 2004 een financiële ondersteuning (grant) van 7 000 000 euro heeft gekregen van de Europese Commissie alsook een grant van 200 000 euro van Stichting tegen Kanker. Zij geeft nadere toelichting bij de hoopgevende resultaten.

Gebruikelijke prognostische factoren

De Mammaprint is een prognosetests die heel erg verschilt van de tests die al bestonden om de prognose van borstkanker te beschrijven. De gebruikelijke prognostische factoren bij deze kankers zijn de grootte van de tumor, de al dan niet aantasting van de okselklieren, de al dan niet aanwezigheid van hormonale receptoren op de tumor en de uitzaaiing van de tumor.

“We baseren ons al jaren op deze factoren, maar ze lijden onder een reproduceerbaarheidsprobleem. Het werd aangetoond dat pathologen de uitzaaiingsmarkers anders inschatten, terwijl die inschatting net bepalend is voor de oncoloog om al dan niet chemotherapie toe te dienen”, vertelt Prof. Piccart.

Andere prognostische factoren

“We kijken dus al lang uit naar prognosetests zoals de Mammaprint die de activiteit van specifieke genen in de tumor analyseren. Dergelijke moderne technieken bleken uiterst interessant, maar enkel in retrospectieve studies”, licht Martine Piccart toe.

Het ontbreken van prospectieve onderzoeken heeft ertoe geleid dat in heel wat landen, waaronder België, geen enkele van deze genetische tests terugbetaald wordt. Het Mindact-onderzoek is de eerste grote prospectieve studie die de genetische handtekening van de tumor associeert met het risico op herval van borstkanker.

Hoofdhypothese bewezen

Het Mindact-onderzoek heeft het programma “Adjuvant Online” gebruikt. Dit programma geeft de waarschijnlijkheid  dat een patiënte nog 10 jaar leeft zonder hervallen, na alleen een chirurgische ingreep met eventueel radiotherapie. “Tijdens dit onderzoek hebben we in samenspraak met patiëntenverenigingen bepaald welke overlevingskans na 10 jaar kan worden beschouwd als aanvaardbaar voor een patiënte om geen chemotherapie te ondergaan. De verkregen consensus was een overlevingskans van 92% na 10 jaar. In dit onderzoek wordt een patiënte dus als hoogrisicopatiënt beschouwd als haar kansen om na 10 jaar nog in leven te zijn, lager liggen dan 92%”, legt de oncoloog uit.

Vandaag kan Prof. Piccart zich erover verheugen dat de hoofdhypothese van dit onderzoek werd bevestigd, namelijk dat de patiëntes die dit programma beschouwde als hoogrisicopatiënten maar een laagrisico Mammaprint-handtekening hadden, het erg goed deden zonder chemotherapie en een herval kenden van hoogstens 5%.

Wat met terugbetaling?

De Mammaprint zal waarschijnlijk niet algemeen worden toegepast. “Er is enkele maanden geleden al een commissie opgericht om zich te buigen over de verschillende handtekeningen. Deze commissie zal moeten bepalen in welke situaties de Mammaprint een reële impact heeft op de toekomst van de patiënte en wanneer de afbouw van de behandeling kosteneffectief blijkt”.

Lees meer over borstkanker