​CANCER RESEARCH GRANTS

researchMaandag, 10 januari 2022

Stichting tegen Kanker trekt 26 miljoen euro uit voor steun aan baanbrekend wetenschappelijk kankeronderzoek in 2022

Al meer dan 30 jaar lang helpt Stichting tegen Kanker hoop om te zetten in overwinning door innovatief wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren.

De CANCER RESEARCH GRANTS kaderen in de belangrijkste missie van Stichting tegen Kanker, nl. meer dan 50% van haar budgetten investeren in innovatief wetenschappelijk onderzoek, om zo de kansen op genezing en herstel van mensen met kanker te blijven vergroten en hun levenskwaliteit te verbeteren.

De oproep naar wetenschappelijke projecten voor 2022 wordt vanaf 10 januari opengesteld, goed voor een budget van 26 miljoen euro! Dit bedrag is bestemd voor innovatief wetenschappelijk kankeronderzoek waarvan 2 miljoen euro specifiek wordt voorbehouden voor asbestgerelateerde projecten. 

Om de twee jaar worden onderzoekers uitgenodigd om projecten in te dienen voor fundamenteel, translationeel of klinisch onderzoek. De specifieke oproep voor asbestgerelateerde kankers wordt ook in 2022 vernieuwd.

MOOIE RESULTATEN, MAAR WE ZIJN ER NOG NIET

Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek leeft bijna 70% van de mensen met kanker vandaag nog 5 jaar na de diagnose. Dit is 30% meer dan 30 jaar geleden. Stichting tegen Kanker is blij dat ze aan deze vooruitgang kan bijdragen, dat is immers haar eerste missie. Maar er is nog veel te doen ... Kankerdiagnoses stijgen jaar na jaar. En ondanks de verhoogde kansen op herstel dankzij de vooruitgang in kankeronderzoek, sterven er nog steeds teveel mensen aan de ziekte. Als we voor elke patiënt hoop in overwinning willen omzetten, moeten we nog meer innovatieve projecten ondersteunen!

NOG MEER INZETTEN OP WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS BELANGRIJK 

De toegewezen bedragen voor de CANCER RESEARCH GRANTS 2022 zijn dit jaar opnieuw gestegen, wat een grote stimulans is voor de onderzoekers. Stichting tegen Kanker stelt 26 miljoen euro beschikbaar aan wetenschappers die in universitaire laboratoria en Belgische ziekenhuisinstellingen werken.

“Dat we 26 miljoen euro kunnen uittrekken voor Cancer Research Grants is enkel te danken aan de buitengewone vrijgevigheid van onze donateurs! Deze nieuwe projectoproep maakt het mogelijk om een groot aantal innovatieve, ambitieuze, originele en hoopvolle wetenschappelijke projecten te selecteren en de strijd tegen kanker meer dan ooit aan te gaan. "

- Benoit Koerperich, algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.

WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?

Elke onderzoeker met een MD en/of PhD, die Belgische fundamentele, translationele of klinische onderzoeksprojecten naar kanker leidt en/of uitvoert  en die wetenschappelijk en financieel autonoom is binnen zijn onderzoeksgroep/instelling, kan een aanvraag indienen. Aanvraagformulieren zijn vanaf 10 januari 2022 beschikbaar op de website van de Stichting onder de rubriek GRANTS 2022.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen (LOI) is 7 maart 2022. De kandidaten van vooraf geselecteerde projecten op basis van LOI zullen worden uitgenodigd om hun volledige aanvraagformulier (FAF) uiterlijk tegen 7 juli 2022 te bezorgen. De resultaten van de definitieve selectie worden midden december 2022 bekendgemaakt.