De anticonceptiepil vermindert de kans op baarmoederkanker

Maandag, 24 augustus 2015

Een globale analyse van 36 epidemiologische studies, gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Oncology, bevestigt de beschermende werking van de anticonceptiepil tegen kanker van het baarmoederlichaam (of baarmoederslijmvlieskanker). Dit beschermende effect zou nog 30 jaar doorwerken na het stoppen met de pil.

Bronnen: The Lancet Oncology, 04-08-15; Health news, 08-08-15: http://www.nhs.uk/2015/08August

Commentaar van de Stichting

Deze informatie is niet revolutionair: de beschermende werking van de anticonceptiepil tegen kanker van het baarmoederlichaam (of baarmoederslijmvlieskanker) is al jaren gekend. Het belang van deze publicatie zit in de meta-analyse van 36 epidemiologische studies bij 27 276 vrouwen met kanker van het baarmoederlichaam en 115 743 vrouwen zonder kanker (controlegroep). Binnen deze globale analyse hebben de onderzoekers ook rekening gehouden met verschillende factoren die een invloed zouden kunnen hebben op het risico op kanker, met name: leeftijd, aantal zwangerschappen, BMI, rookgedrag en hormoonbehandelingen (tijdens de menopauze).

Door de daling van het risico op kanker te analyseren, konden de auteurs van dit onderzoek vaststellen dat de anticonceptiepil de voorbije 50 jaar zou geleid hebben tot 400 000 minder gevallen van kanker van het baarmoederlichaam (waarvan 200 000 gevallen in het voorbije decennium) in de 36 betrokken landen (op een totaal van 3,4 miljoen geregistreerde gevallen van kanker van het baarmoederlichaam gedurende de voorbije 50 jaar).

De beschermende werking jaren blijft doorwerken

Een nieuwe ontdekking binnen deze recent gepubliceerde gegevens is het feit dat deze beschermende werking jaren na het stoppen met de pil blijft doorwerken. Het 5 jaar lang nemen van een oraal anticonceptiemiddel zou de kans om voor de leeftijd van 75 jaar kanker van het baarmoederlichaam te krijgen met 25% verminderen. Deze daling bleef zelfs ongewijzigd toen in de jaren 1980 de doses oestrogeen in de oestrogeen-progestageenpillen werden verminderd.

Effect op andere soorten kanker

Het nemen van de anticonceptiepil heeft echter een negatief effect op andere soorten kanker. Het risico op borstkanker (risico dat wel daalt na het stoppen met de pil), baarmoederhalskanker en leverkanker stijgt licht. Het zou dan weer wel beschermen tegen eierstokkanker.

Niet onbelangrijk:  orale contraceptiva houden een risico in op cardiovasculaire aandoeningen (met name veneuze trombose) en worden afgeraden bij rooksters, vrouwen met overgewicht of obesitas en vrouwen die lijden aan migraine of een voorgeschiedenis hebben van hart- of vasculaire aanvallen.

Het innemen van de anticonceptiepil moet dus geval per geval worden besproken.

Lees meer over de factoren die het risico op kanker doen toenemen