De gevaarlijke theorieën van dr. Hamer | Stichting tegen Kanker

De gevaarlijke theorieën van dr. Hamer

woensdag, 20 maart 2013

 

Update : 23/03/2020

Er worden op verschillende plaatsen in ons land en in Nederland workshops gegeven over de leer van een Duitse arts dr. Hamer, de zogenaamde ‘Nieuwe Germaanse Geneeskunde’. Daar wordt een levensgevaarlijke ‘filosofie’ gepredikt, die stelt dat kanker eigenlijk geen echte ziekte zou zijn maar het oplossen van een emotioneel conflict. Volgens deze leer hoeft een behandeling voor kanker niet, alleen de angst loslaten zou voldoende zijn om te genezen.

Bron: De Standaard, 14-03-13

Commentaar van Stichting tegen Kanker

De ‘Nieuwe Germaanse Geneeskunde’ werd reeds een dertigtal jaar geleden uitgevonden door dr. Hamer en maakte al honderden slachtoffers onder zijn volgelingen. Dr. Hamer werd trouwens ook veroordeeld en belandde in de gevangenis. In de laatste decennia flakkerde af en toe deze leer terug op en dat is nu blijkbaar terug het geval in onze streken.

Miskennen van alle wetenschappelijke bewijzen en logica

Het is duidelijk dat kanker zeker niet enkel een emotionele of mentale aandoening zou zijn. Het is onomstotelijk bewezen dat er bij kanker een grondig verstoring is in het DNA (erfelijk materiaal dat onze cellen ‘programmeert’), waardoor cellen abnormaal beginnen te woekeren en uiteindelijk zonder behandeling uitzaaien en tot de dood leiden. Dat kanker niet genezen kan worden door een mentale of emotionele aanpak, is dan ook volkomen logisch. De miljoenen patiënten die zijn genezen dankzij de klassieke behandelingen vormen het bewijs van hun doeltreffendheid.

Misbruik van vertrouwen

Sommige mensen die met kanker worden geconfronteerd, zijn spijtig genoeg een gemakkelijke prooi voor dergelijke oplichters die beloven dat de meestal ingrijpende behandelingen die nodig zijn, overbodig zijn. Zij stellen een eenvoudige oplossing voor die echter helemaal geen oplossing is, zodat mensen die daarin geloven uiteindelijk sterven aan hun kanker.

Gebruik uw gezond verstand

Onze boodschap is dan ook: denk logisch na, ook al is dat niet altijd gemakkelijk als men de diagnose van kanker te horen krijgt en wordt geconfronteerd met de vaak ingrijpende behandelingen. Laat u niet verleiden door op het eerste zicht aanlokkelijke oplossingen. Indien het werkelijk zo eenvoudig zou zijn als de volgelingen van dr. Hamer het voorstellen, zou de klassieke kankertherapie al lang niet meer bestaan.

Het belang van emotionele ondersteuning

Hoewel de gevaarlijke theorieën van dr. Hamer kanker niet kunnen genezen, wil dat niet zeggen dat een kankerpatient geen emotionele ondersteuning nodig heeft, in tegendeel! Tijdens de ziekte is het normaal dat er zich ups en downs voordoen. Als u het lastig hebt, hou het dan niet allemaal voor uzelf. Praat erover met een naaste, iemand van het zorgteam, met een psycholoog of met de leden van een patiëntvereniging. Raadpleeg bv het overzicht van het Vlaams Patiëntenplatform over terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding. De Stichting kan ook hulp bieden:  https://www.kanker.be/patientenhulp/wat-kan-de-stichting-voor-u-doen/psychologische-steun-bij-kanker

Wat als de arts zegt dat genezing niet mogelijk is?

Ondanks de grote vooruitgangen in de behandeling van kanker, zijn er ook patiënten bij wie de ziekte resistent is aan behandeling of bij wie de kanker in een te gevorderd stadium ontdekt wordt om genezing mogelijk te maken. Dankzij palliatieve zorgen is het dan mogelijk om de symptomen te verzachten zonder de ziekte te genezen. Zo kan kanker in bepaalde gevallen een chronische ziekte worden waarmee men nog jaren kan leven.