De gevaarlijke theorieën van dr. Hamer | Stichting tegen Kanker

De gevaarlijke theorieën van dr. Hamer

woensdag, 20 maart 2013

Er worden op verschillende plaatsen in ons land en in Nederland workshops gegeven over de leer van een Duitse arts dr. Hamer, de zogenaamde ‘Nieuwe Germaanse Geneeskunde’. Daar wordt een levensgevaarlijke ‘filosofie’ gepredikt, die stelt dat kanker eigenlijk geen echte ziekte zou zijn maar het oplossen van een emotioneel conflict. Volgens deze leer hoeft een behandeling voor kanker niet, alleen de angst loslaten zou voldoende zijn om te genezen.

Bron: De Standaard, 14-03-13

Commentaar van Stichting tegen Kanker

De ‘Nieuwe Germaanse Geneeskunde’ werd reeds een dertigtal jaar geleden uitgevonden door dr. Hamer en maakte al honderden slachtoffers onder zijn volgelingen. Dr. Hamer werd trouwens ook veroordeeld en belandde in de gevangenis. In de laatste decennia flakkerde af en toe deze leer terug op en dat is nu blijkbaar terug het geval in onze streken.

Miskennen van alle wetenschappelijke bewijzen en logica
Het is duidelijk dat kanker zeker niet enkel een emotionele of mentale aandoening zou zijn. Het is onomstotelijk bewezen dat er bij kanker een grondig verstoring is in het DNA (erfelijk materiaal dat onze cellen ‘programmeert’), waardoor cellen abnormaal beginnen te woekeren en uiteindelijk zonder behandeling uitzaaien en tot de dood leiden. Dat kanker niet genezen kan worden door een mentale of emotionele aanpak, is dan ook volkomen logisch. De miljoenen patiënten die zijn genezen dankzij de klassieke behandelingen vormen het bewijs van hun doeltreffendheid.

Misbruik van vertrouwen
Sommige mensen die met kanker worden geconfronteerd, zijn spijtig genoeg een gemakkelijke prooi voor dergelijke oplichters die beloven dat de meestal ingrijpende behandelingen die nodig zijn, overbodig zijn. Zij stellen een eenvoudige oplossing voor die echter helemaal geen oplossing is, zodat mensen die daarin geloven uiteindelijk sterven aan hun kanker.

Gebruik uw gezond verstand
Onze boodschap is dan ook: denk logisch na, ook al is dat niet altijd gemakkelijk als men de diagnose van kanker te horen krijgt en wordt geconfronteerd met de vaak ingrijpende behandelingen. Laat u niet verleiden door op het eerste zicht aanlokkelijke oplossingen. Indien het werkelijk zo eenvoudig zou zijn als de volgelingen van dr. Hamer het voorstellen, zou de klassieke kankertherapie al lang niet meer bestaan.