Dikkedarmkankermaand maart: help ons de trend ombuigen! | Stichting tegen Kanker

Dikkedarmkankermaand maart: help ons de trend ombuigen!

dikkedarmkankerMaandag, 4 maart 2019

Elk jaar is de maand maart gewijd aan bewustwordingsacties rond dikkedarmkanker. De voorspellingen over de evolutie van dit type kanker zijn immers ronduit pessimistisch. Jij kan de trend helpen ombuigen. Hoe? Heel eenvoudig: door je te laten screenen!

In 2016 was colorectale kanker de tweede meest gediagnosticeerde kanker bij vrouwen en de derde bij mannen, met respectievelijk 3 754 en 4 714 nieuwe gevallen.1

In datzelfde jaar stierven 2 778 mensen aan colorectale kanker (1 492 mannen en 1 286 vrouwen).2 De verklaring hiervoor vinden we niet alleen in het feit dat deze kanker vaak voorkomt, maar komt ook doordat men de ziekte vaak laat vaststelt, als er al symptomen zijn en de kanker verder gevorderd is. Dit verlaagt de herstelkans enorm.

“Een internationale studie toonde aan dat als er niets verandert, we wereldwijd te maken zullen krijgen met 60% meer overlijdens door dikkedarmkanker en 71,5% meer door rectumkanker. Deze toename heeft te maken met de vergrijzing, daar het risico op colorectale kanker toeneemt naarmate we ouder worden, vertelt dr. Anne Boucquiau, woordvoerster van Stichting tegen Kanker. “Dat is onaanvaardbaar in een land als het onze, waar de behandelingen toegankelijk zijn en de overheid een gratis en effectief screeningsprogramma organiseert. Dit programma spoort de voorstadia van kanker en pretumoren op. In dit stadium bedraagt de herstelkans nog 90%!”

Screening in de praktijk

In de blauwe dikkedarmkankermaand maart willen we je eraan herinneren dat je – indien je tussen de 51 en 74 jaar oud bent (vanaf 2020 tussen 50 en 74 jaar) en in Vlaanderen woont, of tussen 50 en 74 jaar voor Brusselaars – automatisch een uitnodiging krijgt per post om deel te nemen aan het gratis screeningsprogramma. Je kan er ook bij je huisarts om vragen.

De screening is zeer eenvoudig. Het enige wat je als Vlaming hoeft te doen is een staal van uw stoelgang nemen met de afnameset die je ontving en deze samen met het deelnameformulier terugsturen via de bijgevoegde bubbelenvelop. Een postzegel is niet nodig. Woon je in Brussel, dan kan je met je uitnodigingsbrief de afnamekit ‘Colotest’ gratis ophalen bij de apotheek. Het labo onderzoekt de staal en binnen de 14 kalenderdagen ontvangen jij en je huisarts het resultaat.

Dat is alles! Je ontvangt het resultaat van je screening in alle betrouwbaarheid.

Meedoen is dus makkelijk, en toch zijn er maar weinig Belgen, vooral aan Franstalige kant, die gebruikmaken van de gratis test, die nochtans zijn effectiviteit heeft bewezen als je hem om de twee jaar doet. Willen we een positieve impact zien op de mortaliteit, dan zou minstens de helft van de mensen die voor gratis screening in aanmerking komen (vanaf 2020 iedereen tussen 50 en 74 jaar oud) aan het programma moeten deelnemen. Tot 2015 was dit slechts... 10%!4 We rekenen op jou! Geef om je gezondheid en doe de test.

Bij vragen kan je terecht bij je huisarts of op het gratis nummer van Kankerinfo 0800 15 802.

In de strijd tegen kanker zetten we hoop om in werkelijkheid!

Indien je meer informatie wenst over dikkedarmkanker klik dan hier. Je kan eveneens onze brochure downloaden.

Referenties:

1. Cijfers 2016 cijfers van de Stichting Kankerregister

2. Cijfers 2016 van het Belgisch Statistiekbureau Statbel

3. Araghi M et al. Global trends in colorectal cancer mortality: projections to the year 2035. Int J Cancer. 2018 Dec 10 [Epub ahead of print]. doi: 10.1002/ijc.32055. PMID: 30536395

4. http://educationsante.be/article/colorectal-correction-request-program-in-federation-wallonia-brussels