Belgische UV-enquête 2018 en nieuwe Europese aanbevelingen inzake UV-bescherming

ZonneproductenVrijdag, 15 juni 2018
 
9 nieuwe internationale aanbevelingen onderaan dit persbericht

 

Er zijn nieuwe Europese aanbevelingen voor UV-bescherming (zie onderaan dit bericht). Die komen ook in België van pas, want we verbranden nog veel te vaak en vooral in eigen land, zo blijkt uit de UV-enquête 2018 van Stichting tegen Kanker. We weten hoe we huidkanker zo weinig mogelijk kans geven – met op de eerste plaats niet verbranden en geen zonnebank gebruiken – maar passen het niet genoeg toe.

Eind 2017 nam IPSOS i.o.v. Stichting tegen Kanker een enquête af bij meer dan 1000 Belgen tussen 15 en 65j. Daarbij werd gepeild naar de kennis, attitude en gedrag van de Belgen tegenover zon en zonnebanken. Hier volgen enkele bevindingen.

Bescherm kinderen en jezelf in eigen land

Wat betreft natuurlijke UV-stralen, daar zien we dat mensen wel vaker beschermende maatregelen nemen op vakantie, maar niet genoeg in eigen land: maar liefst 80% van de mensen liep een vorm van zonnebrand op, tegenover 67% in 2015, en dan vooral tijdens openluchtactiviteiten in eigen land. Bovendien verbranden ook meer kinderen in 2017 (39%) dan in 2011 (26%). Ook voor de beroepsrisico’s op huidkanker is er te weinig aandacht. 

Gevaren van de zonnebank stilaan bekend

Het besef dat de zonnebank huidkanker veroorzaakt, stijgt gestaag. Zo krijgt het verbod op zonnebanken een groter draagvlak (van 39% pro verbod eind 2011 naar 58% eind 2017). Het aantal zonnebankgebruikers neemt ook duidelijk af: van 14% in 2011 van de Belgen naar 10% in 2017. Het aantal regelmatige gebruikers – mensen die minstens 5 keer per jaar onder de zonnebank gaan – halveerde bijna en ging van 13% van de bevolking naar 7%. De frequentie van zonnebankgebruik neemt af en heel wat mensen doen hun zonnebank thuis weg (daling met 15%). 
 
Gebruikers blijven voornamelijk vrouwen tussen de 25 en 44, met huidtype 1 (4%) en 2 (68%). Mensen met huidtype 1 moeten bij wet geweigerd worden door een zonnebankcentrum, maar ook huidtype 2 is bijzonder licht en dus zeer vatbaar voor de schadelijke effecten van UV. Toch is 68% van alle zonnebankgebruikers huidtype 2!

Consument is bewust maar wil meer en betrouwbare informatie

Het bewustzijn rond het risico op huidkanker groeit: 84% van de bevraagden was bezorgd dat hun blootstelling aan UV kanker veroorzaakt. 40% acht het echter onwaarschijnlijk dat ze ooit huidkanker zal krijgen. Vrouwen zijn wel beter ingelicht dan mannen over de gevaren, Vlamingen beter dan Walen, en ouderen beter dan jongeren. Zonnebankgebruikers zijn zich minder bewust van deze gevaren. 
 
Wat opvalt, is dat de consument meer en betere info verwacht over huidkanker. Iets meer dan 1 op 4 blijft ontevreden over de beschikbare informatie in verband met de risico’s op huidkanker. “te weinig info beschikbaar” is de reden van die ontevredenheid. Hoewel huidkanker een toegankelijk gespreksonderwerp geworden is in familie en vrienden, toch heeft 56% van de bevraagden verklaard dat ze de voorbije 3 maand zelden of nooit iets gehoord of gezien hebben rond huidkankerpreventie. Mensen halen hun informatie vooral bij de media en krijgen die veel minder van artsen of apothekers.

Hardnekkige misvattingen

Sommige (zonnebank)fabeltjes blijven hardnekkig voortbestaan, zoals die van het voorbruinen (onder de zonnebank gaan om beter beschermd te zijn tijdens de zonvakantie). Dit is zelfs de belangrijkste reden waarom mensen onder de zonnebank gaan! Ook het verplichte UV brilletje wordt nog veel te weinig gebruikt. 
 

Nieuwe aanbevelingen

De federatie die toeziet op de verenigingen, liga’s en stichtingen tegen kanker in Europa (de Association of European Cancer Leagues, waarvan de Stichting lid is) publiceerde in april haar nieuwste aanbevelingen voor de bescherming tegen uv-straling. Sommige zaken zijn nieuw, andere geven meer details, maar hoe dan ook is het raadzaam om de volgende tips te handhaven als u uw risico op huidkanker wil verminderen!
 

9 nieuwe internationale aanbevelingen

  1. Beperk uw tijd in de middagzon. Vermijd directe blootstelling aan de zon wanneer de zon het sterkst is, meestal tussen 11:00 en 15:00. Dit kan echter langer zijn afhankelijk van waar je bent.
  2. Zoek de schaduw op. Zoek de schaduw op tijdens de uren met de meest intense UV-straling. Hou ook in de schaduw rekening met de weerkaatsing van UV-stralen door de omgeving die de UV-straling doen toenemen, zoals van het water, zand of sneeuw.
  3. Draag beschermende kledij en een zonnebril. Draag beschermende kledij die uw armen en benen bedekt. Draag een hoed met een brede rand, om uw gezicht en hals in de schaduw te houden. Draag een bril die UV-stralen absorbeert, om het risico op UV-beschadiging te verminderen. Dicht geweven stoffen bieden meer bescherming tegen UV. 
  4. Gebruik zonnecrème Geen zonnebrandcrème kan volledige bescherming bieden. Zonnecrème moet worden gebruikt in combinatie met schaduw, kleding, hoeden en zonnebril, niet in de plaats ervan. Gebruik nooit zonnecrèmes om uw blootstelling aan de zon te verlengen. Gebruik zonnecrèmes met ten minste een SPF 30, met zowel UVA- als UVB-filters. Smeer rijkelijk ruim 30 minuten vóór je blootstelling aan de zon. Smeer opnieuw elke 2-3 uur. Vergeet niet gevoelige plekken zoals lippen en oren.
  5. Bescherm kinderen. Pas alle bovenstaande aanbevelingen toe met extra zorg voor de kinderen. Hoe jonger dat je bent, hoe meer kwetsbaar. Baby's jonger dan 6 maanden moeten uit de zon worden gehouden. 
  6. Weet hoe uw huid reageert op de zon. Hebt u rood haar, een lichte huid of sproeten? Dan bent u gevoeliger voor zonnestralen. 
  7. Gebruik de UV-Index (UVI) om uzelf te beschermen Ontdek de UV-Index via officiële bronnen. Wees ervan bewust dat de huid beschadigd wordt wanneer de UV-Index stralingsniveau 3 (matig) en hoger is. 
  8. Gebruik geen solariums / zonnebanken. Zonnebanken verhogen het risico op huidkanker en veroorzaken voortijdige veroudering van de huid en de schade aan de ogen. Er bestaat geen gezonde of veilige tan. Er is geen gezond of veilig ‘kleurtje’. Zonnebanksessies bereiden uw huid ook niet voor op de zon.
  9. Ken uw huid. Onderzoek uw huid regelmatig. Let op of moedervlekken veranderen (qua kleur, vorm of grootte) en of er nieuwe verschijnen. In geval van twijfel: raadpleeg uw arts.

Denk er aan:

Pas altijd op voor de zon, waar u ook bent. Thuis in de tuin, tijdens een wandeling, op school, op het werk... Niet alleen wanneer u op vakantie bent aan zee of in de bergen!
 
Hoe meer u deze aanbevelingen respecteert, hoe meer u uw risico op huidkanker vermindert!