Genuanceerde cijfers over kanker in 2017 | Stichting tegen Kanker

Genuanceerde cijfers over kanker in 2017

cijfers kankerMaandag, 20 januari 2020

De recentste cijfers over kanker – die uit 2017 – zijn bekend. Tussen 2016 en 2017 zien we een lichte stijging van het aantal nieuwe diagnoses, namelijk van 68.216 naar 68.702 gevallen. Een stijging met 0,7% dus. Bij de vrouwen ging het aantal nieuwe diagnoses lichtjes naar omlaag (-0,8%), maar bij de mannen was er een toename van 2%. Op het moment van hun diagnose was 67% van de vrouwen en 79% van de mannen 60 jaar of ouder.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Bij sommige kankers zien we een – soms sterke – daling. Dat is het geval bij dikkedarmkanker (-3,27%), baarmoederkanker (-3%), baarmoederhalskanker (-3,7%), borstkanker bij mannen (-5%), tumoren in het centraal zenuwstelsel (-6,9% bij vrouwen en -2% bij mannen), teelbalkanker (-4,7%), maagkanker (-13% (!) bij vrouwen en -3,4% bij mannen) en galwegkanker (respectievelijk -9,82% en -7,5%).

"Het is moeilijk om die veranderingen van jaar tot jaar te verklaren", vertelt Dr. Didier Vander Steichel, Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker. "Alleen de trends op langere termijn zijn significant. Bij dikkedarmkanker zou de daling misschien te danken kunnen zijn aan de effecten van de opsporing. Bovendien zien we bij de maagkankers al enkele jaren een afname en die zou met name te wijten zijn aan betere voedingsgewoonten (meer verse producten, minder gerookte of gezouten voedingsmiddelen ...)."

Sterke toename bij de melanomen en mesotheliomen

Maar er is ook slecht nieuws. We stellen een sterke toename vast van het aantal melanomen (+12,63% bij mannen en +7,3% bij vrouwen (!)), mesotheliomen (respectievelijk +9,2% en +13% (!)) en van het aantal gevallen van pancreaskanker bij mannen (+9,35%). Ook bij eierstokkanker zien we een stijging van 4,26%. Hetzelfde geldt voor longkanker (vooral bij vrouwen (+5%); +3% bij mannen) en prostaatkanker (+5,6%).

"Bij de melanomen zien we jammer genoeg een stijgende trend die zich jaar na jaar voortzet. De oorzaak daarvan zijn de langetermijngevolgen van een te grote blootstelling aan uv-stralen (via de zon, zonnebanken ...). Zonnen blijft dus slachtoffers maken", gaat Dr. Vander Steichel verder.

"Bij de mesotheliomen (longvlieskanker) blijven we nog steeds de gevolgen op lange termijn zien van beroepsmatige blootstelling aan asbest, hoewel dat al jarenlang verboden is. Rond 2020 verwachten we dan ook een kankerpiek."

"Anderzijds blijven ook de effecten van tabak op de longen nog steeds overduidelijk. Vrouwen die enkele tientallen jaren geleden massaal begonnen te roken, betalen daar nu de prijs voor. Bij prostaatkanker tot slot draagt de vergrijzing van de bevolking bij aan de stijging." 

Verschillen tussen man en vrouw

Bij andere kankers verschilt de evolutie naargelang het geslacht. Zo zien we van sommige kankers een daling bij de mannen en een stijging bij de vrouwen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nierkanker (-5% bij mannen en +2,2% bij vrouwen), leukemie (stabiel bij mannen en een stijging van 5,9% bij vrouwen) of non-hodgkinlymfomen (-2,55% bij mannen tegenover +3,84% bij vrouwen).

Ook het omgekeerde komt voor: van sommige kankers zien we een toename bij de mannen en een afname bij de vrouwen. Voorbeelden: schildklierkanker (+7,9% bij mannen tegenover -3,2% bij vrouwen), blaaskanker (+1,25% bij mannen en -8,7% bij vrouwen), slokdarmkanker (+3,5% bij mannen tegenover -6,84% bij vrouwen), leverkanker (+5,6% tegenover -1,87%) of tumoren in de lymfeweefsels (+2,6% tegenover -0,8%).

"Bij heel wat tumoren zien we verschillen in de frequentie tussen mannen en vrouwen. Naast de specifieke geslachtsgebonden factoren, zouden ook de verschillen in levensstijl en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen die evoluties kunnen verklaren", besluit Dr. Vander Steichel.