‘Grants Advanced Technology Equipment’

ATE 2022Vrijdag, 3 juni 2022

Stichting tegen Kanker financiert 17 projecten voor bijna 13 miljoen euro 
 

Stichting tegen Kanker lanceerde een nationale projectoproep voor ‘Grants Advanced Technology Equipment’ in november 2021. Niet minder dan 42 projecten werden ingediend waarvan er 17 werden geselecteerd voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro.

In België hebben we vele getalenteerde en inventieve onderzoekers. Maar om hun werk echt goed te kunnen doen, hebben ze steeds vaker nood aan zeer geavanceerde – en bijgevolg ook erg dure – apparatuur en materiaal. Zonder zouden ze nooit zoveel vooruitgang kunnen boeken en internationaal aan de top blijven staan. Advanced Technology Equipment financieren is dus essentieel. Stichting tegen Kanker beantwoordt hiermee aan een reële behoefte en aan haar eerste missie: steun aan het wetenschappelijk onderzoek.

"Stichting tegen Kanker heeft besloten om meer middelen uit te trekken voor hoogtechnologisch materiaal zodat het fundamenteel kankeronderzoek in België in de premier league kan blijven spelen. De geselecteerde projecten kunnen dankzij de grants met het performantste materiaal voor de beste en snelste onderzoeksresultaten zorgen.,"

Benoît Koerperich, Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de motor van vooruitgang in de strijd tegen kanker.

Fundamenteel kankeronderzoek heeft bovendien extra middelen en grote budgetten nodig voor de aankoop van bovenstaand materiaal om de hoogstaande kwaliteit van het werk te kunnen blijven garanderen. 

Stichting tegen Kanker trekt bijna 13 miljoen euro uit voor de 17  ‘Grants Advanced Technology Equipment’ - projecten

Stichting tegen Kanker investeert op nationaal niveau en trekt bijna 13 miljoen euro uit voor de 17 meest belovende onderzoeksprojecten.  Stichting tegen Kanker is voorstander om verschillende universitaire centra te laten samenwerken met de uitreiking van deze grants en  vervult zo haar rol als referentiekatalysator in de evolutie van het academisch onderzoek in België.

Een aantal reacties van laureaten over hun Advanced Technology Equipment Grant (ATE):

Prof. Stein Aerts - KU Leuven 

ATE grant - Platform voor driedimensionale transcriptoomanalyse

"Met dit apparaat kunnen we het driedimensionale profiel van de verschillende cellen in een tumor onderscheiden, met een nooit eerder bereikte resolutie. Zo kunnen we de interacties met hun micro-omgeving bestuderen en nieuwe therapeutische strategieën ontwikkelen."

Prof. Cédric Blanpain - ULB 

ATE grant - Hoge-resolutiescanner voor celanalyse

"Deze scanner laat ons toe de precieze functie van de verschillende cellen waaruit een tumor bestaat te identificeren en te definiëren, zodat we die cellen kunnen onderscheiden die zich op grote afstand kunnen verspreiden of zich tegen behandeling kunnen verzetten. Hierdoor kunnen we nieuwe therapeutische wegen onderzoeken en ontwikkelen."

Prof. Peter Vandenabeele - UGent

ATE grant - Platform voor radiotherapie bij kleine dieren

"Dit bestralingsplatform met X-stralen is bijzonder geschikt om nieuwe behandelingen te testen in combinatie met bestraling van preklinische modellen zoals muizen, ratten en de van patiënten afgeleide cellen en organoïden."

Prof. Roland Hustinx - ULiège

ATE grant - Beeldvormingsplatform microPET en microCT voor preklinisch onderzoek

"Dit project wil de onderzoekers van de ULiège een beeldvormingsplatform ter beschikking stellen dat is uitgerust met de nieuwste technologieën voor de beeldvorming van kleine laboratoriumdieren. Hierdoor kunnen wij uiterst nauwkeurige analyses doen, gericht op de biologie van kankers. Het aantal gebruikte proefdieren vermindert hierdoor en de resultaten van ons onderzoek zullen sneller beschikbaar zijn."

Meer info

https://www.kanker.be/laureaten-van-de-oproep-advanced-technology-equipment-2022