‘Grants Cancer Prevention Research’

Dinsdag, 26 oktober 2021

 

40% van alle kankers zijn te voorkomen door preventief een aantal risicofactoren weg te nemen

Stichting tegen Kanker neemt hierin het voortouw 

Op 25 oktober lanceert Stichting tegen Kanker voor het eerst een nationale projectoproep ter ondersteuning van het onderzoek naar kankerpreventie.

Stichting tegen Kanker wil onderzoeksprojecten naar preventie financieel ondersteunen. Het aantal kankers blijft immers stijgen in België en er is afdoend bewijs dat preventie een wezenlijk verschil kan maken. Op 25 oktober lanceert zij daarom een eerste projectoproep voor de toekenning van ‘Grants Cancer Prevention Research’.

De belangrijkste risicofactoren voor kanker zijn bekend: 40% is te vermijden!

Een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gecoördineerd door het IARC, resulteerde in twaalf essentiële aanbevelingen. De Europese code tegen kanker werd opgesteld door oncologen, wetenschappers en andere specialisten met als doel Europese burgers en hun overheden te informeren over doeltreffende manieren om kanker te voorkomen. Aangenomen wordt dat 40% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan risicofactoren die kunnen worden aangepakt door gedrags- en levensstijlveranderingen. Doeltreffende preventie en een betere en gezondere leefomgeving zouden het jaarlijks aantal kankergevallen in België op die manier met bijna 28.000 kunnen verminderen. Als we de aanbevelingen over screening daarbij optellen, wagen wetenschappers zich zelfs aan een cijfer van 50%....

Groot gebrek aan financiële middelen voor onderzoek naar primaire en secundaire preventie

De belangrijkste risicofactoren zijn bekend, maar veranderingen blijven uit. Hoe komt dat toch? Bij primaire preventie is meer onderzoek nodig dat erop gericht is om het effect van risicofactoren te verminderen zoals roken, alcohol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding, onvoldoende vaccinatie, blootstelling aan UV-stralen, enz.

Bij secundaire preventie zou moeten worden onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe screening kan worden ontwikkeld voor mensen die aan bijzondere risico's zijn blootgesteld (zoals screening op longkanker bij rokers).

Vele onderzoekers beschikken echter niet over de financiële middelen om dergelijk onderzoek grondig uit te rollen. De financiering via de nieuwe grants maakt het mogelijk voor hen om een sterk netwerk uit te bouwen onder Belgische wetenschappers.

Stichting tegen Kanker trekt 2 miljoen euro uit voor onderzoeksprojecten op het gebied van preventie.

Hoewel de doeltreffendheid van preventie op gezondheidsvlak duidelijk is en we weten dat het aantal nieuwe kankergevallen erdoor kan worden verminderd, blijft preventie stiefmoederlijk behandeld bij investeringen in gezondheidsuitgaven. Daarom wil Stichting tegen Kanker hier op nationaal niveau in investeren en trekt ze 2 miljoen euro uit voor de meest veelbelovende onderzoeksprojecten op het gebied van preventie. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten, variërend van 100 tot 250.000 euro, over een periode van 1 tot 2 jaar. De projectoproep wordt geopend op 25 oktober 2021 en de aanvragen moeten ten laatste binnen zijn  op  14 februari 2022. Het reglement vindt u op de website.

"In een algemene context van vertragende investeringen, ook op bepaalde essentiële  gezondheidsissues, heeft Stichting tegen Kanker besloten nog meer middelen uit te trekken voor preventie. Wij zijn ervan overtuigd dat de structurele integratie van preventie in een algemene aanpak op het gebied van kanker een zeer belangrijke invloed zal hebben op het terugdringen van het aantal nieuwe diagnoses," aldus Benoît Koerperich, Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.

 "De best te behandelen kanker is steeds de kanker die kan worden voorkomen. Preventie is van essentieel belang en de resultaten van deze onderzoeksprojecten zullen ervoor zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt inzake maatregelen op het gebied van kankerpreventie.”, besluit Dr Veronique Le Ray, medisch directeur van Stichting tegen Kanker.