Het College voor Oncologie en Radiotherapie, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker roepen op om de kankerzorg zo goed mogelijk verder te zetten

DoktersbezoekVrijdag, 30 oktober 2020

Ondanks alle maatregelen zijn we in een volgende piek van de COVID-19 crisis terechtgekomen. Deze tweede golf veroorzaakt een enorme druk op de gezondheidszorg die hierdoor genoodzaakt is om drastische maatregelen te nemen.

Toch blijft het belangrijk om bij aanhoudende klachten die kunnen wijzen op een ernstige ziekte zo snel mogelijk een arts te raadplegen.

Het College voor Oncologie en Radiotherapie, samen met Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker roepen op om de kankerzorg zo goed mogelijk verder te zetten.

Dit geldt voor diagnose, behandeling, opvolging en kankeropsporing (o.a. huidkanker, borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker).

Een laattijdige diagnose of te lang uitstel van behandelingen kan een impact hebben op de overlevingskansen.

Patiënten moeten weten dat huisartsen en ziekenhuizen een veilige zorgomgeving kunnen garanderen en dat er geen drempels mogen zijn voor de toegankelijkheid van de zorg. De beide Colleges, Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker roepen patiënten op zelf geen consultaties uit te stellen. Enkel de behandelende arts kan beoordelen of een consultatie en/of behandeling kan worden uitgesteld of niet.

Daarnaast kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen door de COVID-maatregelen strikt na te leven om de pandemie, maar ook haar schadelijke gevolgen voor de kankerpatiënten, onder controle te brengen.