e-sigaret

Het standpunt van Stichting tegen Kanker ivm de e-sigaret

e-sigaretdonderdag, 17 november 2016

Hoe ga je er verstandig mee om?    

De nieuwe wetgeving rond e-sigaretten maakt het mogelijk om de verkoop van dit product beter te omkaderen. Ter gelegenheid van deze nieuwe wetgeving lanceert Stichting tegen Kanker - een onafhankelijke én neutrale organisatie* - een filmpje dat enkele antwoorden biedt en getuigen aan het woord laat. Stichting tegen Kanker biedt voortaan ook informatie over de e-sigaret aan op de website www.tabakstop.be. 

Minder schadelijk dan de klassieke sigaret

Vandaag menen experts dat de elektronische sigaret minder schadelijk voor de gezondheid is dan de klassieke sigaret. Het grote verschil is verbranding. Bij een klassieke sigaret komen vele schadelijke stoffen (teer, CO, formaldehyde, benzeen …) vrij bij de verbranding. Deze stoffen verhogen het risico op kankers of cardiovasculaire aandoeningen. Bij een e-sigaret is er wel damp maar geen verbranding. Er zitten wel heel wat chemische stoffen in de e-vloeistoffen, maar doordat er geen verbranding is, is er geen teerproductie. En teer ligt aan de oorsprong van heel wat kankers. 

Stichting tegen Kanker benadrukt het feit dat dit gezondheidsvoordeel enkel functioneert als men het klassieke roken volledig achterwege laat. Daarnaast wijst ze er op dat er vandaag nog veel onzekerheid is over de langetermijngevolgen van de e-sigaret. Voorzichtigheid is dus geboden. Zoals de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aangeeft in een advies van oktober 2015: “Er zijn nog weinig langetermijngebruikers, en bijgevolg nog te weinig langetermijnstudies om solide conclusies te kunnen trekken.”

Kan een e-sigaret een rol spelen bij een rookstop? 

Het eerste advies dat Stichting tegen Kanker geeft aan rokers is: stop ermee. Lukt dat niet alleen, dan is het tweede advies: laat je helpen. De beste hulp die vandaag bestaat, is begeleiding door een tabakoloog of arts, in combinatie met de hulpmiddelen waarvan de doeltreffendheid bewezen is. Bijvoorbeeld geneesmiddelen of nicotinevervangers zoals pleisters, sprays … Deze hulpmiddelen verminderen de ontwenningsverschijnselen. Indien deze manieren niet werken, of indien de roker deze uitsluit, dan kan de e-sigaret met nicotine een alternatief vormen. Het doel is hetzelfde als dat van nicotinevervangers: de dosis nicotine progressief doen dalen en zo de hersenen geleidelijk aan ontwennen. De e-sigaret kan dus een rol spelen, maar geef voorrang aan begeleiding en “klassieke” hulpmiddelen.

Bescherm niet-rokers

Stichting wenst ook aandacht voor het beschermen van mensen die nooit e-sigaretten gerookt hebben. Stichting vreest dat e-sigaretten een nieuwe modetrend veroorzaken. Vooral de rol van de tabaksindustrie, die uitermate actief investeert in deze nieuwe markt, baart zorgen. Is het een nieuwe strategie om jongeren via deze weg aan te zetten tot tabaksgebruik? Of misschien brengen ze wel bewust een minder doeltreffende e-sigaret op de markt om op die manier haar rokende cliënteel terug te winnen. 

Bekijk het nieuwe filmpje hier: https://youtu.be/5LHXUeV2pv8 
U vindt meer info over de e-sigaret op www.tabakstop.be/e-sigaret

*Stichting tegen Kanker is een stichting van openbaar nut. Dankzij haar meer dan 150 000 donateurs steunt ze onderzoek, steunt ze patiënten en naasten en moedigt ze aan om gezond te leven. Tabakstop is het enige project waarvoor de Stichting regionale subsidies ontvangt. Stichting tegen Kanker en Tabakstop werken beiden onafhankelijk van tabaks-, farma- en andere industrieën.