Hoopvolle doorbraak in onderzoek naar agressieve lymfeklierkanker dankzij de financiële steun van Stichting tegen Kanker.

DNAVrijdag, 19 augustus 2022

 

Leuvense onderzoekers zijn erin geslaagd om de groei van agressieve lymfeklierkanker af te breken door met medicatie de samenwerking tussen twee genen te blokkeren.  Stichting tegen Kanker steunt dit kankeronderzoek via projectfinanciering en postdoctorale onderzoeksters Marlies Vanden Bempt en Sofie Demeyer via een mandaat.

Bij veel kankerpatiënten helpt een chemotherapie-behandeling. Maar dat geldt niet voor mensen met perifeer T-cel lymfoom, een erg agressieve soort lymfeklierkanker. Omdat het niet veel voorkomt, met bijvoorbeeld zo’n tien gevallen per jaar in ons land, zijn er ook zo goed als geen alternatieve behandelingen voorhanden.  Daarom is dit onderzoek met nieuwe inzichten gepubliceerd in het vakblad Blood van uiterst belang en kunnen we spreken van een hoopvolle doorbraak.

> Wens jij ook het kankeronderzoek te steunen met een gift? Klik hier.

Hoopvolle doorbraak

Het team bestudeerde het DNA van patiënten. Zo ontdekten ze een tot nu toe onbekende nauwe samenwerking tussen twee genen, MYCN en EZH2, die samen voor een snelle groei en vermeerdering van kankercellen zorgen.

“We zien in ons lichaam vaker genen die elkaars effect versterken, maar deze samenwerking kenden we nog niet”, zegt postdoctoraal onderzoekster Marlies Vanden Bempt. “Wanneer we in het labo een van deze twee genen inactiveren in menselijke kankercellen, zien we een snelle afname in aantal. Daaruit concluderen we dat de kankercellen afhankelijk zijn van deze twee genen. Omdat die samenwerking zo belangrijk is voor de groei van dit type kankercellen, is het een interessant doelwit voor de behandeling van patiënten.”

Er is nog veel werk om de behandeling van deze kanker te optimaliseren, maar de eerste labo-resultaten zien er alvast erg hoopvol uit. De onderzoekers benadrukken wel dat een doorbraak in onderzoek niet hetzelfde is als een doorbraak in de geneeskunde: het kan een tijd duren vooraleer dit nieuwe inzicht doeltreffend en veilig bij patiënten kan worden ingezet. Maar voor Stichting tegen Kanker is dit een bewijs dat innovatief fundamenteel onderzoek financieren de nodige vruchten afwerpt.

Bekijk hier ook het interview met onderzoekster Marlies  vanden Bempt over dit onderzoek. 

> Wens jij ook het kankeronderzoek te steunen met een gift? Klik hier.